Commissie Wonen en Werken 7 maart 2022

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Vooruitblik op onderwerpen die gaan spelen binnen portefeuillehouders Regio Brabant.

5 - Raadsvoorstel inzake Bestemmingsplan Runstraat 7-7a.

6 - Raadsvoorstel inzake integrale en toekomstbestendige aanpak Bosberg.

7 - Raadsvoorstel inzake ombouw openbare verlichting naar LED.

8 - Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2022.

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

10 - Vaststelling advieslijst vergadering 2 februari 2022.

11 - Rondvraag