Commissie Wonen en Werken 1 november 2023

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter S.A.H.M. / Sharon de Bruin

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

6 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

7 - Vaststelling advieslijst vergadering

8 - Rondvraag

9 - Sluiting