Commissie Wonen en Werken 1 november 2023

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 21:00 uur
Voorzitter S.A.H.M. / Sharon de Bruin

Let op! Aangepaste aanvangstijd.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

6 - Elzen 6A

7 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

8 - Vaststelling advieslijst commissie 7 juni 2023 en gecombineerde commissie B&S en W&W d.d. 26 september 2023

9 - Rondvraag

10 - Sluiting