Raadsvergadering 10 november 2021

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 16:00 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststellen van de agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Trekking van stemnummer.

5 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2022, alsmede de meerjarenramingen 2023-2025.

6 - Sluiting.