Raadsvergadering 4 juli 2024

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Trekking van het stemnummer

4 - Vaststellen van de agenda

5 - Besluit hamerstukken

6 - Spreekrecht voor burgers

7 - Raadsvoorstel inzake Vaststelling bestemmingsplan 'Omgevingsplan Herziening 2023' (Veegplan 11)

8 - Raadsvoorstel inzake Budgetverhoging Project De Boschberg (klimaat adaptief)

9 - Raadsvoorstel inzake de Voorjaarsnota 2024

10 - Raadsvoorstel inzake Vaststellen bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein Lage Raam

11 - Raadsvoorstel inzake Vaststellen bestemmingsplan Schutboom fase 2

12 - Raadsvoorstel inzake Duurzaamheidsvisie 2024

12.a - Raadsbesluit Vaststelling Definitieve Ontwerpregeling GR GGD Hart voor Brabant

13.* - Raadsvoorstel inzake de Jaarrekening 2023

14.* - Raadsvoorstel inzake Wijziging regeling KCV Brabant Noordoost (Regio Taxi)

15.* - Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2023 en Begroting 2025 KCV Brabant Noordoost (Regio Taxi)

16.* - Raadsvoorstel inzake Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

17.* - Raadsvoorstel inzake Jaarrekening 2023, jaarverslag 2023, kadernota 2025 en ontwerpbegroting 2025 BHIC

18.* - Raadsvoorstel inzake GGD Hart voor Brabant jaarstukken 2023, wijziging begroting 2024, (ontwerp)begroting 2025

19.* - Raadsvoorstel inzake Wijziging GR RAV

20.* - Raadsvoorstel inzake Begroting 2025 en jaarrekening 2023 RAV Brabant Midden-West-Noord

21.* - Raadsvoorstel inzake Concept convenant RNOB

22.* - Raadsvoorstel inzake Jaarplan en begroting 2025 RNOB

23.* - Raadsvoorstel inzake Concept begroting 2025 en realisatie 2023 - Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO)

24 - Moties vreemd aan de orde van de dag

25 - Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 4 juni 2024

26 - Mededelingen en ingekomen stukken

27 - Sluiting

28 - Besloten deel