Commissie Bestuur en Samenleving 24 september 2019

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Boekel en Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadscommissies

6 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

7 - Vaststelling advieslijst vergadering18 juni 2019

8 - Rondvraag