Commissie Wonen en Werken 22 mei 2024

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter S.A.H.M. / Sharon de Bruin

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Horen indieners zienswijzen

6 - Raadsvoorstel inzake Bestemmingsplan De Biezen, Venhorst (fase 1)

7 - Raadsvoorstel inzake Budget beschikbaar stellen voor aankoop strook grond Kraaiendonk

8 - Raadsvoorstel inzake Aanpassing verordening starterslening

9 - Raadsvoorstel inzake Definitieve Ontwerpregeling gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant noord 2024

10 - Raadsvoorstel inzake Jaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 ODBN

11 - Raadsvoorstel inzake 1e wijziging, advies inzake adviesrecht, participatieplicht en de uitgebreide procedure

12 - Raadsvoorstel inzake Budgetverhoging Project De Boschberg (klimaat adaptief)

13 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

14 - Vaststelling advieslijst vergadering W&W d.d. 20 maart 2024

15 - Rondvraag

16 - Sluiting