Commissie Bestuur en Samenleving 14 mei 2019

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2013.

5 - Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2018 1e begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 BSOB.

6 - Raadsvoorstel inzake concept-jaarplan en ontwerpbegroting 2020 Regio Noordoost Brabant

7 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

8 - Vaststelling advieslijst vergadering 27 maart 2019.

9 - Rondvraag.