Raadsvergadering 9 november 2022

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 13:00 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

Begrotingsbehandeling

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Trekking van het stemnummer

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Vragenhalfuur

5 - Spreekrecht voor burgers

6 - Raadsvoorstel inzake begroting 2023

7 - Vaststelling notulen raadsvergadering 6 oktober 2022

8 - Sluiting