Raadsvergadering 22 februari 2024

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Trekking van het stemnummer

4 - Vaststellen van de agenda

5 - Besluit hamerstukken

6 - Spreekrecht voor burgers

7 - Raadsvoorstel inzake Bestemmingsplan Bovenstehuis

8 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2025 Belasting Samenwerking Oost Brabant (BSOB)

9 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2025 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

10 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2025 BHIC

11 - Concept kadernota 2025 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO)

12 - Raadsvoorstel inzake Werkwijze voor de behandeling van bezwaarschriften Boekel 2024

13.* - Raadsvoorstel inzake Kadernota ODBN 2025

14.* - Raadsvoorstel inzake Deelname aan een experiment met een nieuw stembiljet tijdens de Europees Parlementsverkiezing 2024

15.* - Raadsvoorstel inzake Wijziging gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatiecentrum per 1 januari 2025

16.* - Raadsvoorstel inzake Zienswijze Kaderbrief 2025 Veiligheid Regio Brabant Noord (VRBN)

17.* - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2025 Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV)

18.* - Raadsvoorstel inzake Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) Belasting Samenwerking Oost Brabant (BSOB)

19.* - Raadsvoorstel inzake Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) werkvoorzieningschap

20.* - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2025 GGD Hart voor Brabant

21 - Mededelingen en ingekomen stukken

22 - Vaststelling concept besluitenlijst raadsvergadering 14 december 2023

23 - Sluiting openbaar deel

24 - Raadsvoorstel inzake Ontwikkelingen onderwijshuisvesting (besloten)