Raadsvergadering 8 november 2023

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 13:00 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

Reguliere raadsvergadering en aansluitend Begrotingsbehandeling

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Trekking van het stemnummer

4 - Vaststellen van de agenda

5 - Spreekrecht voor burgers

6 - Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

7 - Raadsvoorstel inzake Begroting 2024

50 - Vaststelling notulen raadsvergadering

51 - Mededelingen en ingekomen stukken

52 - Sluiting