z/OUD commissie Algemene Zaken 9 februari 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

Documenten

Agenda

0 - Deze commissie komt te vervallen. Het raadsvoorstel inzake Kadernota 2016 BSOB wordt rechtstreeks in de raad van 26 februari 2015 behandeld.