Commissie Wonen en Werken 15 mei 2019

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Stand van zaken randweg.

5 - Raadsvoorstel inzake kredietaanvraag Gebiedsvisie Centrum Boekel

6 - Raadsvoorstel inzake gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord

7 - Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2019

8 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Brabant-Noord

9 - Raadsvoorstel inzake ontwerpbegroting 2020 Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

10 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

11 - Vaststelling advieslijst 27 maart 2019.

12 - Rondvraag.