Commissie Bestuur en Samenleving 29 november 2022

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter M.G.W. / Matt Kanters

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Subsidieaanvraag ONS Welzijn 2023 - 2028

6 - Bestuursrapportage 2022

7 - Belasting- en legesverordening 2023

8 - Tijdelijke (her)huisvesting vluchtelingen Oekraïne

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

10 - Vaststelling advieslijst vergadering 20 september 2022

11 - Rondvraag

12 - Sluiting