z/OUD commissie Algemene Zaken 7 maart 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2017 Brabants Historisch Informatiecentrum.

5 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2017 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.

6 - Raadsvoorstel inzake beleidskader 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

7 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het controle- en rapportageprotocol.

8 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

9 - Vaststelling advieslijst vergadering 30 november 2015.

10 - Rondvraag.