Raadsvergadering 28 mei 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel inzake bezwaar tegen niet vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Molenbrand 5 en 9, Boekel".

6 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan De Driedaagse.

7 - Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2014 Gemeente Boekel

8 - Raadsvoorstel inzake delegatie Wob-verzoeken*

9 - Raadsvoorstel inzake het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)

9.a - Diverse moties

10 - Raadsvoorstel inzake schoolwoningen Octopus (noot: in raadsvergadering van agenda gehaald)

11 - Vaststelling notulen raadsvergadering van 2 april 2015

12 - Mededelingen en ingekomen stukken

13 - Rondvraag

14 - Sluiting