z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 10 mei 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Van

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Stand van zaken Randweg

5 - Horen van indiener van zienswijze en adviseren omtrent raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Centrum-Oost 2

6 - Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage

7 - Raadsvoorstel inzake beleidsbeheerplan Openbare Verlichting 2016

8 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

9 - Vaststelling advieslijst vergadering 8 maart 2016

10 - Rondvraag