Commissie Wonen en Werken 25 september 2019

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake Erfgoedverordening Boekel 2019

6 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondexploitatie Voskuilen, Venhorst.

7 - Raadsvoorstel inzake Ontwikkelvisie De Burgt

8 - raadsvoorstel inzake aankoop gronden Penninx en vaststellen exploitatie Bedrijventerrein Lage Raam

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

10 - Vaststelling advieslijst vergadering 19 juni 2019

11 - Rondvraag