z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 24 maart 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Van

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Stand van zaken Randweg

5 - Stand van zaken Omgevingsdienst Brabant Noord

6 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2016 ODBN

7 - Raadsvoorstel inzake startersleningen

8 - Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2015

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

10 - Vaststelling advieslijst vergadering 10 februari 2015

11 - Rondvraag