Commissie Wonen en Werken 2 februari 2022

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2023 gemeenschappelijke regeling kleinschalig collectief vervoer Brabant noordoost

6 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2023 ODBN.

7 - Raadsvoorstel inzake plaatsingsbeleid laadinfrastructuur

8 - Raadsvoorstel inzake nota van uitgangspunten - Omgevingsplan kommen gemeente Boekel.

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

10 - Vaststelling advieslijst vergadering d.d. 6 december 2022

11 - Rondvraag