Commissie Bestuur en Samenleving 19 maart 2024

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter M.G.W. (Matt) Kanters

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake Controle- en rapportageprotocol 2023 tot en met 2026

6 - Raadsvoorstel inzake Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

7 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

8 - Vaststelling advieslijst commissie Bestuur en Samenleving 28 november 2023

9 - Rondvraag

10 - Sluiting