Commissie Bestuur en Samenleving 19 maart 2024

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter M.G.W. (Matt) Kanters

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake Controle- en rapportageprotocol 2023 tot en met 2026

6 - Raadsvoorstel inzake Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

7 - Raadsvoorstel inzake Stichting Gemeenschapshuis Venhorst Exploitatiebijdrage 2024

8 - Raadsvoorstel inzake Deelname Cultuureducatie met Kwaliteit 4 en verlenging van De Cultuurloper

9 - Raadsvoorstel en rapport werkgroep Grip op GR-en

10 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

11 - Vaststelling advieslijst commissie Bestuur en Samenleving d.d. 6 februari 2024

12 - Rondvraag

13 - Sluiting