z/OUD Commissie Bewonerszaken 2 februari 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:00 uur
Voorzitter A.A.M. Heunks-van Uden

Tijdens deze EXTRA commissievergadering wordt de gelegenheid geboden aan de commissieleden om verduidelijkingsvragen te stellen aan de portefeuillehouder naar aanleiding van de ontwikkelingen als gevolg van het faillissement van Patein-Vivent.

Documenten

Agenda

0 - 0