Commissie Wonen en Werken 6 oktober 2021

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:00 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Horen van indieners van zienswijzen en adviseren omtrent raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Daandelendennen Venhorst.

5 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Kloosterlaan ong.

6 - Raadsvoorstel inzake Transitievisie Warmte.

7 - Raadsvoorstel inzake coördinatieregeling Zuidwand.

8 - Raadsvoorstel inzake allonge sanering Molenakker 4.

9 - Raadsvoorstel inzake gebiedsaanpak Bovenstehuis.

10 - Raadsvoorstel inzake Plan van Aanpak Mobiliteitsvisie.

11 - Raadsvoorstel inzake snelheid verlagende maatregelen Kluisstraat.

12 - Raadsvoorstel inzake bijdrage aan marketingcampagne detailhandel Ondernemersvereniging Boekel.

13 - Raadsvoorstel inzake startersleningen.

14 - Raadsvoorstel inzake toestemming verlenen tot het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.

15 - Raadsvoorstel inzake Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Boekel 2021.

16 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

17 - Vaststelling advieslijst vergadering 9 juni jl.

18 - Rondvraag.