Commissie Bestuur en Samenleving 4 juli 2023

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter Dhr. J.R.M. (Hans) Bos

Dit betreft een gecombineerde Commissievergadering i.v.m. het feit dat in de Voorjaarsnota ook onderwerpen zitten die bij de Commissie Wonen & Werken horen.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake Subsidie aanvraag Stichting Manege Rutger van Herpen en HSV Rutger van Herpenruiters

6 - Voorjaarsnota 2023

7 - Raadsvoorstel inzake Herinrichting raadzaal en streaming raads- en commissievergaderingen

8 - Raadsvoorstel inzake Toekomst Rekenkamer Boekel

9 - Raadsvoorstel inzake Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015

10 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

11 - Vaststelling advieslijst commissie B&S 6 juni 2023

12 - Rondvraag

13 - Sluiting