Raadsvergadering 8 november 2018

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 16:00 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

aanvangstijdstip 16.00 uur i.v.m. begrotingsbehandeling

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2019, alsmede de meerjarenramingen 2020-2022

5a - motie vreemd aan de orde van de dag

6 - Rondvraag

7 - Sluiting