z/OUD commissie Algemene Zaken 2 december 2013

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake Regionale samenwerking "Naar een excellente AgriFood regio in Noordoost Brabant

5 - Raadsvoorstel inzake belastingverordeningen 2014

6 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Winkeltijdenverordening Gemeente Boekel

7 - Raadsvoorstel inzake Algemeen Plaatselijke Verordening 2014

8 - Raadsvoorstel inzake behandelen bezwaarschriften

9 - Raadsvoorstel inzake het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014

10 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Bestuursrapportage 2013

11 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het Controle- en rapportageprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2013

12 - Mededelingen en ingekomen stukken

13 - Vaststelling advieslijst vergadering 17 juni 2013

14 - Rondvraag