z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 10 februari 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Van

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Stand van zaken Randweg

5 - Stand van zaken Omgevingsdienst Brabant Noord.

6 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Herziening MOB Boekel

7 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de notitie Naar een verantwoorde veehouderij in Boekel

8 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Kadernota bestemmingsplan Buitengebied 2016

9 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Notitie Reikwijdte & Detailniveau bestemmingsplan Buitengebied 2016

10 - Raadsvoorstel inzake een pilot-omgevingsplan ipv een bestemmingsplan voor het buitengebied

11 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

12 - Vaststelling advieslijst vergadering 2 december 2014

13 - Rondvraag