z/OUD Commissie Bewonerszaken 23 maart 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 21:00 uur
Voorzitter A.A.M. Heunks-van Uden

De volgens het vergaderschema geplande vergadering van 25 maart IS VERPLAATST NAAR MAANDAG 23 MAART 2015, AANSLUITEND AAN DE CIE AZ. STREEFTIJD AANVANG VERGADERING IS 21.00 UUR

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant

5 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2016 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost

6 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2016 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

7 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2016 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

8 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

9 - Vaststelling advieslijst vergaderingen 2 en 11 februari 2014

10 - Rondvraag