z/OUD commissie Algemene Zaken 2 oktober 2017

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

Deze vergadering komt te vervallen