Raadsvergadering 16 februari 2023

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Trekking van het stemnummer

4 - Vaststellen agenda

5 - Besluit hamerstukken

6 - Spreekrecht voor burgers

7 - Raadsvoorstel inzake Sportverenigingen en duurzaamheid

8 - Raadsvoorstel inzake Verzoek aanleg ballenvangers en vervanging veldverlichting buitensportverenigingen

9 - Raadsvoorstel inzake Verordening Waarderingssubsidie 2023

10 - Raadsvoorstel inzake Consultatiefase regionale kaders Wmop 2024 – 2028

11 - Raadsvoorstel inzake Grondstoffenbeleidsplan 2023-2033

12 - Raadsvoorstel inzake Integraal veiligheidsplan 2023-2026

13 - Raadsvoorstel inzake Kadernota ODBN 2024

14 - Raadsvoorstel inzake Kadernota Werkvoorzieningsschap Noordoost Brabant 2024

15 - Raadsvoorstel inzake kadernota GGD 2024

16 - Raadsvoorstel inzake Kadernota BSOB 2024

17 - Raadsvoorstel inzake zienswijzeverzoek kadernota Veiligheidsregio Noord Brabant 2024

18 - Raadsvoorstel inzake Kadernota Regionaal Bureau Leerplicht

19 - Raadsvoorstel inzake Wijziging Centrumregeling Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie regio Brabant Noordoost

20 - Raadsvoorstel inzake Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2024

21 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2024 Regiotaxi

22 - Raadsvoorstel inzake Kadernota BHIC 2024

23 - Vaststelling notulen raadsvergadering

24 - Mededelingen en ingekomen stukken

25 - Sluiting