z/OUD commissie Algemene Zaken 15 februari 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

De geplande vergadering van de cie AZ van 15 februari 2016 KOMT TE VERVALLEN

Documenten

Agenda

0 - Raadsvoorstel wijziging van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant