Raadsvergadering 6 oktober 2022

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Trekking van het stemnummer

3 - Benoeming interim-griffier Joyce le Comte

4 - Vragenhalfuur

5 - Spreekrecht voor burgers

6 - Vaststellen van de agenda

7 - Besluit hamerstukken

8 - Raadsvoorstel Collegeprogramma 2022-2026

9 - Raadsvoorstel inzake financiële bijdrage verzoek Doele Willem III

10 - Raadsvoorstel inzake privatisering VV Boekel Sport

11 - Raadsvoorstel inzake gebiedsontwikkeling De Elzen, oplossing op hoofdlijnen casus Elzen 6A Boekel

12 - Raadsvoorstel inzake gebiedsaanpak Bovenstehuis

13 - Raadsvoorstel inzake actualisatie grondexploitatie Schutboom

14 - Raadsvoorstel inzake intrekken delegatiebesluit behorende bij bestemmingsplan 'Omgevingsplan Buitengebied Boekel, 2016'

15 - Raadsvoorstel inzake Verordening jeugdhulp gemeente Boekel 2022

16 - Raadsvoorstel inzake Woonwagenbeleid Gemeente Boekel 2022 *

17 - Raadsvoorstel inzake beleidsnotitie begraafplaatsen 2022 - 2031 *

18 - Raadsvoorstel inzake aanwijzen vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden en organisaties *

19 - Raadsvoorstel inzake Regionaal Veiligheidsplan *

20 - Moties vreemd aan de orde van de dag

21 - Vaststelling notulen raadsvergadering 23 juni 2022

22 - Mededelingen en ingekomen stukken

23 - Sluiting