Raadsvergadering 23 november 2022

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Trekking van het stemnummer

4 - Vaststellen van de agenda

5 - Besluit hamerstukken

6 - Spreekrecht voor burgers

7 - Raadsvoorstel inzake Veegplan Kommen

8 - Raadsvoorstel inzake Veegplan 9B

9 - Raadsvoorstel inzake Verordening Toezicht en Handhaving (hamerstuk)

10 - Raadsvoorstel inzake Verordening Nadeelcompensatie (hamerstuk)

11 - Vaststelling notulen raadsvergadering 9 november 2022

12 - Mededelingen en ingekomen stukken

13 - Sluiting