Commissie Bestuur en Samenleving 29 september 2020

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 20:00 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake het verlenen van toestemming tot toelating van de gemeente Boxtel tot en tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling BHIC.

6 - Raadsvoorstel inzake het verlenen van toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

7 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

8 - Vaststelling advieslijst vergadering 15 juni 2020

9 - Rondvraag