Raadsvergadering 22 juni 2023

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

Na de commissievergaderingen van 6 en 7 juni wordt de agenda voor de raad van 22 juni a.s. opgesteld.

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Trekking van het stemnummer

4 - Vaststellen van de agenda

5 - Spreekrecht voor burgers

6 - Besluit hamerstukken

7 - Jaarstukken 2022

8 - Vaststelling notulen raadsvergadering

9 - Mededelingen en ingekomen stukken

10 - Sluiting