z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 8 maart 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Van

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Stand van zaken Randweg

5 - Raadsvoorstel inzake voortgang en kosten Omgevingsplan Buitengebied 2016

6 - Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan "Statenweg 36, Venhorst

7 - Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan De Aa 5

8 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e wijziging van de Verordening Startersleningen

9 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

10 - Vaststelling advieslijst vergadering 16 februari 2016

11 - Rondvraag