In de commissies zitten gemeenteraadsleden en burgerleden. In deze vergaderingen worden geen besluiten genomen.

De commissies hebben drie taken:

  • advies geven aan de gemeenteraad over een voorstel
  • uit eigen beweging advies geven aan de gemeenteraad
  • overleggen met de burgemeester en/of het College van burgemeester en wethouders