H.A.J. (Henri) Willems

Pasfoto van H.A.J. (Henri) Willems

H.A.J. (Henri) Willems

Taken

Portefeuille: Sociale Zaken, Mobiliteit, Gezondheid en Energie

• 2e Loco- burgemeester
• Sociaal domein
• Sport
• Recreatie en toerisme
• Mobiliteit en infrastructuur
• De Elzen
• Volksgezondheid
• Energietransitie