Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
23 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Boekel 2023
23 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing 2023
23 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2023
23 dec 2022 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2023
23 dec 2022 Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2023
23 dec 2022 Verordening op de heffing en de invordering van leges Boekel 2023
15 dec 2022 Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Boekel 2022
14 dec 2022 Verordening nadeelcompensatie Boekel

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
7 feb 2023 Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
29 dec 2022 Besluit vervanging archiefbescheiden
14 dec 2022 Gedoogbeslissing “Tijdelijke Noodopvang Oekraïense vluchtelingen Neerbroek 20”
13 dec 2022 Vaststelling hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge Wet geluidhinder – Peelsehuis 8 – Vosdeel 1b
13 dec 2022 Vaststelling hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge Wet geluidhinder – Neerbroek 8-10
13 dec 2022 Vaststelling hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge Wet geluidhinder – De Vlonder 66
13 dec 2022 Vaststelling hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge Wet geluidhinder – Runstraat 1

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
6 feb 2023 het organiseren van een NK Motorcrosswedstrijd 12 maart 2023 te Bezuidenhout 11 Boekel
6 feb 2023 het organiseren van NK Motorcrosswedstrijden op 25 en 26 maart 2023 te Bezuidenhout 11 Boekel
26 jan 2023 het organiseren van Beach Soccer Boekel 2023
18 jan 2023 het organiseren van kinderoptocht carnaval 2023
9 jan 2023 het organiseren van de carnavalsoptocht te Venhorst
3 jan 2023 het organiseren van de Carnavalsoptocht 2023 in Boekel
2 jan 2023 het organiseren van een kofferbakverkoop door Gilde Sint Agatha op 23 april en 24 september 2023 aan de Waterval 3a te B
15 dec 2022 het organiseren van Carbid schieten oudjaarsdag

Andere voorlichtingsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere voorlichtingsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
19 jan 2023 Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Boekel voor de uitvoering van het bestemmingsplan Zuidwand, Boekel
15 dec 2022 De Burgt fase 1b in Boekel

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
8 dec 2022 Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022.1

Delegatie- of mandaatbesluit

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum Bekendmaking
16 nov 2022 Delegatiebesluit herziening bestemmingsplan "Omgevingsplan Buitengebied Boekel, 2016"

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
3 feb 2023 aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods en bedrijfsgebouw op Statenweg 34 Venhorst
2 feb 2023 Besluit weigering t.b.v. uitbreiden van een varkenshouderij Elzen 6a Boekel
31 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening aan de Koren ong. te Boekel
31 jan 2023 Balieomgevingsvergunning bouwen woonhuis aan de Bernhardstraat 92 te Boekel
31 jan 2023 Balieomgevingsvergunning bouwen woonhuis aan de Biesthoek 4a te Boekel
31 jan 2023 Balieomgevingsvergunning bouwen woonhuis aan de Bernhardstraat 92 te Boekel
31 jan 2023 Balieomgevingsvergunning bouwen woonhuis aan de Biesthoek 4a te Boekel
30 jan 2023 Omgevingsvergunning Vodafone antennemast op perceel K455 Boekel
30 jan 2023 Omgevingsvergunning Vodafone antennemast op perceel K455 Boekel
27 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning herbestemmen van bedrijfsruimte naar 4 appartementen aan De Vlonder 66 te Boekel
27 jan 2023 Balieomgevingsvergunning bouwen woonhuis aan het Franse Pad 1a te Boekel
27 jan 2023 Balieomgevingsvergunning verbouwen woonhuis aan de Nachtegaallaan 10 te Boekel
27 jan 2023 Balieomgevingsvergunning verbouwen woonhuis aan de Nachtegaallaan 10 te Boekel
27 jan 2023 Balieomgevingsvergunning bouwen woonhuis aan het Franse Pad 1a te Boekel
26 jan 2023 Aanvraag omgevingsvergunning Millseweg 7 te Venhorst
24 jan 2023 Omgevingsvergunning oprichten gebouw voor gebruik als Bed and Breakfast aan de Telefoonstraat 8 te Venhorst
23 jan 2023 Omgevingsvergunning afwijken afstand tot perceelgrens aan de Donkstraat 23a te Boekel
12 jan 2023 balieomgevingsvergunning bouwen van een halfvrijstaand woonhuis aan de Bernhardstraat 135 te Boekel
12 jan 2023 balieomgevingsvergunning bouwen van een halfvrijstaand woonhuis aan de Bernhardstraat 135 te Boekel
11 jan 2023 balieomgevingsvergunning bouwen van een halfvrijstaand woonhuis aan de Bernhardstraat 137 te Boekel
11 jan 2023 balieomgevingsvergunning bouwen van een halfvrijstaand woonhuis aan de Bernhardstraat 137 te Boekel
9 jan 2023 besluit brandveilig gebruik en wijziging brandcompartimentering Parkweg 10 te Boekel
9 jan 2023 besluit omgevingsvergunning brandveilig gebruik XXS Kinderopvang Zijp 1f te Boekel
3 jan 2023 balieomgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis aan de Wingtapper 28 te Venhorst
3 jan 2023 Balieomgevingsvergunning bouwen van een woonhuis met bijgebouw aan de Schutboom 14 te Boekel
3 jan 2023 balieomgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis aan de Wingtapper 28 te Venhorst
3 jan 2023 Balieomgevingsvergunning bouwen van een woonhuis met bijgebouw aan de Schutboom 14 te Boekel
30 dec 2022 Omgevingsvergunning bouwen van een berging- en stallingsruimte aan de Statenweg 2 te Boekel
22 dec 2022 Aanvraag omgevingsvergunning bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Gemertseweg 14a te Boekel
22 dec 2022 balieomgevingsvergunning bouwen van een vrijstaand woonhuis aan Koren 9 te Boekel
22 dec 2022 Balieomgevingsvergunning bouwen van een kelder aan de Donkstraat 23 te Boekel
22 dec 2022 Balieomgevingsvergunning bouwen van een kelder aan de Donkstraat 23 te Boekel
22 dec 2022 balieomgevingsvergunning bouwen van een vrijstaand woonhuis aan Koren 9 te Boekel
19 dec 2022 Aanvraag omgevingsvergunning communicatiemast KPN kadastraal perceelnummer N1025 te Boekel
19 dec 2022 Omgevingsvergunning wijzigen dakbedekking aan de Rosoliemolen 15 te Boekel
16 dec 2022 Aanvraag omgevingsvergunning bouwen bedrijfswoning en bedrijfsruimte aan de Rosoliemolen 5 - 5a te Boekel
16 dec 2022 Omgevingsvergunning bouwen van een bedrijfswoning en bedrijfsruimte aan de Daandelendennen 14e en D'n Bult 5 te Venhorst
15 dec 2022 Omgevingsvergunning bouwen van een bedrijfswoning en bedrijfsruimte aan de Rosoliemolen 9 - 9a te Boekel
14 dec 2022 Aanvraag omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het aanleggen van een zonnepark aan de Telefoonstraat 8 te Venhorst
14 dec 2022 Aanvraag omgevingsvergunning afwijken afstand tot perceelgrens Donkstraat 23a te Boekel
13 dec 2022 Aanvraag omgevingsvergunning verbouw bedrijfsgebouw aan de Zandhoek 21a te Boekel
13 dec 2022 Omgevingsvergunning oprichten luchtwasser aan de Zijp 8 te Boekel
12 dec 2022 Omgevingsvergunning van rechtswege handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening woningsplitsing Zijp 8 te Boekel
12 dec 2022 Omgevingsvergunning van rechtswege handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening woningsplitsing Zijp 8 te Boekel
6 dec 2022 balieomgevingsvergunning voor het bouwen van een aanbouw aan de Goudsbloem 14 te Boekel
6 dec 2022 Aanvraag omgevingsvergunning oprichten B&B aan de Daniël de Brouwerstraat 16 te Boekel
6 dec 2022 Omgevingsvergunning bouwen van een woning aan de Elzen 5 te Boekel
6 dec 2022 balieomgevingsvergunning voor het bouwen van een aanbouw aan de Goudsbloem 14 te Boekel
1 dec 2022 ontwerpbesluit omgevingsvergunning brandveilig gebruik XXS Kinderopvang Zijp 1f te Boekel
30 nov 2022 aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van een overkapping aan de Runstraat 13 te Boekel
30 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning bouwen van appartementen De Vlonder 66 te Boekel
28 nov 2022 balieomgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis met bijgebouw aan de Schutboom 14 te Boekel
28 nov 2022 Omgevingsvergunning bouwen van een bedrijfswoning en bedrijfsruimte aan de Daandelendennen 14a en D'n Bult 1 te Venhorst
28 nov 2022 ontwerpbesluit brandveilig gebruik en wijziging brandcompartimentering Parkweg 10 te Boekel
28 nov 2022 balieomgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis met bijgebouw aan de Schutboom 14 te Boekel
24 nov 2022 aanvraag omgevingsvergunning bouwen van melkveestal aan Het Goor 7 te Boekel
21 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning wijzigen dakbedekking aan de Rosoliemolen 15 te Boekel
21 nov 2022 Balieomgevingsvergunning verbouw dak woonhuis aan de Veenpluis 17 te Boekel
21 nov 2022 Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw aan De Vlonder M1764 te Boekel
21 nov 2022 Balieomgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis aan Klein Rondeel 3 te Boekel
21 nov 2022 Balieomgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis aan Klein Rondeel 3 te Boekel
18 nov 2022 omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfswoning aan de Hoogstraat 6 te Venhorst
11 nov 2022 Exploitatievergunning Real Empire Boekel t.h.o.d.n. New York Pizza Boekel, Kerkstraat 18 te Boekel
11 nov 2022 Exploitatievergunning Real Empire Boekel t.h.o.d.n. New York Pizza Boekel, Kerkstraat 18 te Boekel
9 nov 2022 omgevingsvergunning voor het uitbreiden champignonkwekerij met gewijzigde kantoor- en verwerkingsruimte op Mutshoek 8 te Boekel

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
7 feb 2023 Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan Kommen II’
5 jan 2023 Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Schutboom’
1 dec 2022 Publicatie terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan ‘Veegplan Kommen’
1 dec 2022 Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 9B’
9 nov 2022 Publicatie terinzagelegging vastgesteld wijzigingsplan 'Franse pad 1a, Boekel'

Uitschrijving basisregistratie personen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Uitschrijving basisregistratie personen
Publicatiedatum Bekendmaking
30 dec 2022 uitschrijving basisregistratie personen
30 dec 2022 uitschrijving basisregistratie personen
1 dec 2022 uitschrijving basisregistratie personen
17 nov 2022 uitschrijving basisregistratie personen
16 nov 2022 uitschrijving basisregistratie personen

Verkiezingen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkiezingen
Publicatiedatum Bekendmaking
7 feb 2023 Verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Aa en Maas
7 feb 2023 Verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Brabant in kieskring ‘s-Hertogenbosch
7 feb 2023 Verkiezing van de leden van provinciale staten van Noord-Brabant in kieskring ‘s-Hertogenbosch
7 feb 2023 Verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Aa en Maas
17 jan 2023 Besluit Centrale Stemopneming (CSO)