Ruimtelijke plannen ruimtelijke plannen en omgevingsdocumenten

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijke plannen ruimtelijke plannen en omgevingsdocumenten
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
28 okt 2020 Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Daandelendennen Venhorst” Staatscourant
21 okt 2020 Publicatie terinzagelegging bestemmingsplan “Zandhoek-Bergstraat” Staatscourant
21 okt 2020 Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 6’ Staatscourant
21 okt 2020 Publicatie terinzagelegging bestemmingsplan “Voskuilen Venhorst” Staatscourant
21 okt 2020 Publicatie terinzagelegging bestemmingsplan “Kraaiendonk 28, Venhorst” Staatscourant
26 aug 2020 Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Zanddelweg ong. (naast 19) Venhorst’ Staatscourant

Plannen | ruimtelijk ruimtelijke plannen en omgevingsdocumenten

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Plannen | ruimtelijk ruimtelijke plannen en omgevingsdocumenten
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
21 okt 2020 Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 6’ Gemeenteblad

Verordeningen algemeen verbindende voorschriften (verordeningen)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verordeningen algemeen verbindende voorschriften (verordeningen)
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
21 okt 2020 Verordening geurhinder en veehouderij De Elzen gemeente Boekel Gemeenteblad
14 sep 2020 Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016 Gemeenteblad

Overige besluiten van algemene strekking andere besluiten van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige besluiten van algemene strekking andere besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
2 okt 2020 Reglement Burgerlijke Stand 2020 Gemeenteblad
15 sep 2020 Reglement Burgerlijke Stand 2020 Gemeenteblad

Overige overheidsinformatie overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
1 okt 2020 Selectiebesluit archeologie bestemmingsplan ‘Randweg Boekel’ Gemeenteblad