Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
7 apr 2022 Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Boekel 2022

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
11 mei 2022 Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Veegplan 9’
12 apr 2022 Collectieve festiviteiten horeca

Andere beschikking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere beschikking
Publicatiedatum Bekendmaking
13 apr 2022 Wet geluidhinder – Besluit hogere grenswaarden

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
10 mei 2022 Beleidsregels inschrijving en loting bouwkavels gemeente Boekel 2022
15 apr 2022 Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 2022
13 apr 2022 Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022

Delegatie- of mandaatbesluit

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum Bekendmaking
25 mrt 2022 Mandaatbesluit gemeente Boekel - Omgevingsdienst Brabant-Noord 2022

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
19 mei 2022 Aanvraag vergunning voor het oprichten van loods en overkapping
18 mei 2022 Het restaureren van de kerktoren Kerkstraat 39 te Boekel
13 mei 2022 Vergunningaanvraag oprichten luchtwasser Zijp 8 te Boekel
13 mei 2022 Vergunning voor het uitbreiden van de kwekerij aan de Grote Baan 6 te Venhorst
12 mei 2022 Balievergunning voor het verbouwen van een woonhuis Wielewaallaan 17 te Boekel
12 mei 2022 Balievergunning voor het verbouwen van een woonhuis Wielewaallaan 17 te Boekel
5 mei 2022 Vergunningaanvraag voor een nieuw te bouwen bijgebouw Neerbroek 9 Boekel
4 mei 2022 Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van het pand Kerkstraat 11a te Boekel
4 mei 2022 Aanvraag voor het bouwen van een bedrijfswoning en een bedrijfsgebouw aan de Zandhoek te Boekel
4 mei 2022 Vergunning voor het verplaatsen van het afsluiterschema aan de Erpseweg te Boekel
4 mei 2022 Vergunning voor het oprichten van een bedrijfswoning en een bedrijfsruimte aan de Rosoliemolen 15 en 15a te Boekel
4 mei 2022 Aanvraag vergunning verbouwen bedrijfswoning Vlonder 19a te Boekel
4 mei 2022 Aanvraag voor het bouwen van een bedrijfswoning en een bedrijfsgebouw aan de Zandhoek te Boekel
4 mei 2022 Vergunning voor uitbreiden van woonhuis aan De Gemeint 35 te Boekel
4 mei 2022 Vergunning voor het oprichten van een bedrijfswoning en een bedrijfsruimte aan de Rosoliemolen 15 en 15a te Boekel
4 mei 2022 Vergunning voor het verplaatsen van het afsluiterschema aan de Erpseweg te Boekel
29 apr 2022 Balievergunning voor het oprichten van een bijgebouw D. de Brouwerstraat 16 te Boekel
29 apr 2022 Aanvraag omgevingsvergunning oprichten padelbanen Waterval 3 te Boekel
29 apr 2022 Balievergunning voor het oprichten van een bijgebouw D. de Brouwerstraat 16 te Boekel
26 apr 2022 Balieomgevingsvergunning voor het uitbreiden van het woonhuis aan de Ringbaan 7 te Venhorst
26 apr 2022 Balieomgevingsvergunning voor het uitbreiden van het woonhuis aan de Ringbaan 7 te Venhorst
20 apr 2022 Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Boekel voor de uitvoering van het bestemmingsplan Zuidwand te Boekel
19 apr 2022 Vergunningaanvraag voor het oprichten van een bedrijfsruimte met logic accommodatie te Zijp 5 te Boekel
15 apr 2022 Vergunning voor het veranderen van de entree van de Coop aan Sint Agathaplein 10 te Boekel
13 apr 2022 Aanvraag omgevingsvergunning bouwen hooimijt Zijp 14 te Boekel
13 apr 2022 Aanvraag omgevinsgvergunning voor het oprichten van een garage aan de Erpseweg 14 te Boekel
13 apr 2022 vergunning voor het realiseren van een overkapping, berging en opslag op De Vlonder 32 te Boekel
11 apr 2022 Aanvraag vergunning uitbreiding van de woning aan de Professor van de Veldenstraat 11 te Boekel
11 apr 2022 Vergunning afwijken maximale bouwhoogte aan Ringbaan 7 te Venhorst
7 apr 2022 Vergunning voor het bouwen van een bedrijfsruimte op Schutboom 5 te Boekel
6 apr 2022 Aanvraag vergunning uitbreiden woonhuis Ringbaan 7 te Venhorst
5 apr 2022 Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluiten omgevingsvergunning voor bouwen Zuidwand, omgevingsvergunning voor vellen van houtopstand aan de Buskensstraat, hogere grenswaarde geluid en verkeersbesluiten Sint Agathaplein en omgeving
1 apr 2022 Balivergunning voor herbouw van het woonhuis aan de Mr. van Hooffstraat 19 te Boekel
1 apr 2022 Balivergunning voor herbouw van het woonhuis aan de Mr. van Hooffstraat 19 te Boekel
31 mrt 2022 Aanvraag vergunning voor het oprichten van een erker aan de Eksterlaan 2 te Boekel
31 mrt 2022 Aanvraag vergunning voor het nieuwbouwen van een loods aan de Zandhoek 7a te Boekel
29 mrt 2022 Balievergunning voor het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis aan de Breukzone 42 te Boekel
29 mrt 2022 Balievergunning voor het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis aan de Breukzone 44 te Boekel
29 mrt 2022 Balievergunning voor het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis aan de Breukzone 44 te Boekel
29 mrt 2022 Balievergunning voor het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis aan de Breukzone 42 te Boekel
29 mrt 2022 opslag van gereedschappen
21 mrt 2022 Aanvraag vergunning oprichten gebouw voor gebruik als Bed and Breakfast aan de Telefoonstraat 8 te Venhorst
17 mrt 2022 Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woonhuis aan de Kerkstraat 38 te Boekel
16 mrt 2022 Omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een afdak aan De Elzen 14a te Boekel
11 mrt 2022 balievergunning voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis aan de Voskuilenweg 2a te Venhorst
11 mrt 2022 balievergunning voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis aan de Voskuilenweg 2a te Venhorst
3 mrt 2022 Aanvraag vergunning oprichten B&B aan de Gagelstraat 4a te Venhorst
3 mrt 2022 Balievergunning voor het uitbreiden van een woning aan de Ringbaan 3 te Venhorst
3 mrt 2022 Aanvraag vergunning voor het opbouwen aan de achterkant van de woning aan Den Haak 12 te Boekel
3 mrt 2022 Vergunning voor uitbreiding bedrijfsruimte De Vlonder 35 Boekel
3 mrt 2022 Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de kwekerij aan de Grote Baan 6 te Venhorst
3 mrt 2022 Vergunning voor uitbreiding bedrijfsruimte De Vlonder 35 Boekel
3 mrt 2022 Balievergunning voor het uitbreiden van een woning aan de Ringbaan 3 te Venhorst
2 mrt 2022 Vergunning voor het verbouwen van een woning aan De Aa 2 in Boekel
1 mrt 2022 vergunning voor de aanleg van een hemelwaterbassin op Neerbroek 23 te Boekel
1 mrt 2022 vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op de Volkelseweg 2 te Boekel
1 mrt 2022 Het restaureren van de kerktoren Kerkstraat 39 te Boekel
25 feb 2022 omgevingsvergunning voor het realiseren van een afvoerpijp Kerkstraat 18 Boekel
24 feb 2022 Plus Boekel reclame aanpassing
24 feb 2022 het verplaatsen of vellen van 3 bomen
24 feb 2022 het bouwen van een woonhuis met bijgebouw
24 feb 2022 het verplaatsen of vellen van 3 bomen
24 feb 2022 het bouwen van een woonhuis met bijgebouw
24 feb 2022 vergunning voor het oprichten B&B aan de Heiderik 19 te Boekel
24 feb 2022 het bouwen van een woonhuis met bijgebouw

Overige overheidsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige overheidsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
25 mrt 2022 Benoemingsbesluit in verband met niet aannemen benoeming door kandidaat

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
11 mei 2022 Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 9’
13 apr 2022 Publicatie terinzagelegging bestemmingsplan "Runstraat 7/7A, Boekel"

Uitschrijving basisregistratie personen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Uitschrijving basisregistratie personen
Publicatiedatum Bekendmaking
30 mrt 2022 uitschrijving basisregistratie personen
30 mrt 2022 uitschrijving basisregistratie personen
9 mrt 2022 uitschrijving basisregistratie personen
1 mrt 2022 uitschrijving basisregistratie personen
23 feb 2022 uitschrijving basisregistratie personen

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
17 mrt 2022 Verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen in gemeente Boekel

Verkiezingen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkiezingen
Publicatiedatum Bekendmaking
23 feb 2022 Openbare kennisgeving Gemeenteraadsverkiezingen 2022