Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
24 okt 2023 Tijdelijke subsidieverordening compensatie energiekosten verenigingen en maatschappelijke organisaties gemeente Boekel

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
30 nov 2023 Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel tot intrekking van het Sanctiebeleid t.a.v. gecertificeerde architecten
30 nov 2023 Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel tot het toekennen van de straatnamen Gelint, Hekkegat, Houtwal en Weipaal voor het nieuwbouwplan Schutboom fase 1 Boekel
1 nov 2023 Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel tot het ongewijzigd vaststellen van de Bodemkwaliteitskaart regio Noord-Oost Brabant, de Bodemkwaliteitskaart PFAS en de Bodemfunctieklassenkaart regio Noord-Oost Brabant
18 okt 2023 Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
4 dec 2023 het organiseren van carbid schieten 31 december 2023 op de locatie Burgt 10 te Boekel
15 nov 2023 het organiseren van een kerstmarkt op het terrein van Huize Padua op 7 december 2023
1 nov 2023 het organiseren van de Sinterklaasintocht op 19 november 2023 te Boekel en op 26 november 2023 te Venhorst
1 nov 2023 het organiseren van een Maisplakcross van De Vlammers op de Vale Peelweg 14 te Venhorst

Andere voorlichtingsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere voorlichtingsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
12 sep 2023 Kennisgeving: voorleggen programmabegroting 2024 gemeente Boekel aan de gemeenteraad

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
20 nov 2023 Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023

Omgevingsmelding

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsmelding
Publicatiedatum Bekendmaking
17 nov 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Waterdelweg 6 te Boekel
3 nov 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Rietvenseweg 5, Boekel
13 sep 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Kerkstraat 1 a Boekel
7 sep 2023 Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – De Vlonder 212, Boekel

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
5 dec 2023 het kappen van 44 dode en/of zieke houtopstanden in de gemeente Boekel
5 dec 2023 Aanvraag omgevingsvergunning verbouwen woonhuis Beatrixlaan 60 Boekel
5 dec 2023 het kappen van 44 dode en/of zieke houtopstanden in de gemeente Boekel
1 dec 2023 Omgevingsvergunning wijziging bestemming en bouwvlak De Vlonder 15 - 17 Boekel
29 nov 2023 Weigering omgevingsvergunning op de locatie De Wilgen 40 te Boekel
28 nov 2023 Aanvraag omgevingsvergunning tijdelijke wijziging bestemmingsplan Wanroijseweg 1a te Boekel
27 nov 2023 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening milieustraat Zandhoek 1b te Boekel
22 nov 2023 Reguliere omgevingsvergunning verleend – Waterdelweg 6 Boekel
21 nov 2023 Ruud Franssen
21 nov 2023 Aanvraag buiten behandeling omgevingsvergunning activiteit bouwen boerderijsplitsing Mutshoek 2 te Boekel
21 nov 2023 Verlenen omgevingsvergunning uitloop biologische varkens, Rietvenseweg 10 te Boekel
21 nov 2023 Verlenen omgevingsvergunning uitbreiding bedrijfsgebouw en stallingsruimte Noordstraat 6 te Venhorst
17 nov 2023 Aanvraag omgevingsvergunning - Waterdelweg 6 Boekel
16 nov 2023 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning communicatiemast KPN kadastraal perceelnummer N1025 te Boekel
16 nov 2023 Opbouw bergstraat 68
16 nov 2023 uitbreiding woonhuis molenstraat
15 nov 2023 Balieomgevingsvergunning bouwen woonhuis op de Valeriaan 4 te Boekel
15 nov 2023 Balieomgevingsvergunning bouwen woonhuis op de Valeriaan 4 te Boekel
14 nov 2023 Aanvraag omgevingsvergunning verbouw woonhuis Zanddelweg 6 te Venhorst
14 nov 2023 erfscheiding de wilgen 40 boekel
14 nov 2023 Aanvraag omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Kerkstraat 1a te Boekel
13 nov 2023 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen boerderijsplitsing Mutshoek 2 te Boekel
13 nov 2023 Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning aanbouw loods en wijzigen bouwvlak bestemming Gemengd Schutboom 1 Boekel
10 nov 2023 Aanvraag omgevingsvergunning bouwen woonhuis Neerbroek 22 te Boekel
10 nov 2023 Aanvraag omgevingsvergunning bouwen woning Koolzaad K23
3 nov 2023 Beslistermijn verlengen aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woonhuis op de Boterweg 77 te Boekel.
3 nov 2023 Omgevingsvergunning ontheffing afwijken milieu categorie Tuinstraat 23 te Boekel
2 nov 2023 Balieomgevingsvergunning verbouwen woonhuis Mouthoefsestraat 13 te Boekel
2 nov 2023 Balieomgevingsvergunning verbouwen woonhuis Mouthoefsestraat 13 te Boekel
26 okt 2023 Balieomgevingsvergunning bouwen van een woning Burgt 1a (K12) te Boekel
26 okt 2023 Balieomgevingsvergunning bouwen van een woning Burgt 1a (K12) te Boekel
25 okt 2023 Omgevingsvergunning bouwen woonhuis Daandelendennen 14b en bedrijfshal D'n Bult 3 te Venhorst
24 okt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning bouwen bijgebouw Leurke 2b Boekel
24 okt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning bouwen overkapping Rosoliemolen 6 Boekel
23 okt 2023 Balieomgevingsvergunning bouwen woonhuis aan de Zandhoek 12c te Boekel
23 okt 2023 Omgevingsvergunning aangevraagd
23 okt 2023 Balieomgevingsvergunning bouwen woonhuis aan de Zandhoek 12c te Boekel
20 okt 2023 Omgevingsvergunning aangevraagd
20 okt 2023 Omgevingsvergunning aangevraagd
18 okt 2023 Balieomgevingsvergunning bouwen woonhuis Leurke 1b te Boekel
18 okt 2023 Balieomgevingsvergunning bouwen woonhuis Leurke 1b te Boekel
16 okt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning bouwen woonhuis Burgtstraat 72 te Boekel
16 okt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning De Vlonder 15 en 17 Boekel
12 okt 2023 Omgevingsvergunning aangevraagd
12 okt 2023 Omgevingsvergunning aangevraagd
12 okt 2023 Omgevingsvergunning aangevraagd
12 okt 2023 Omgevingsvergunning aangevraagd
11 okt 2023 Omgevingsvergunning aangevraagd
11 okt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning aanbouw en verbouw woning Wanroijseweg 1 te Boekel
10 okt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning bouwen bedrijfsruimte Zandhoek 2a te Boekel
10 okt 2023 Aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding bedrijfsgebouw Vlonder 220 te Boekel
10 okt 2023 Omgevingsvergunning bouwen woonhuis Zanddelweg 25 te Venhorst
10 okt 2023 Omgevingsvergunning boerderijsplitsing Mutshoek 2 te Boekel
9 okt 2023 Omgevingsvergunning afwijken bouwvlak woonhuis Wielewaallaan 12 te Boekel
3 okt 2023 Balieomgevingsvergunning woonhuis Vosdeel 9a te Boekel
3 okt 2023 het kappen van een eik bij nieuwbouwwijk de Burgt fase 1a nabij Breukzone
2 okt 2023 het kappen van een eik bij nieuwbouwwijk de Burgt fase 1a nabij Breukzone
29 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning grondgebonden zonnepanelen Vale Peelweg 5 Venhorst
29 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning ontheffing afwijken milieu categorie Tuinstraat 23 Boekel
29 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets Bovenstehuis 2A te Boekel
29 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning verbouwen woonboerderij Bovenstehuis 30 Boekel
29 sep 2023 Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerpbesluit - Voskuilenweg 21, Venhorst
28 sep 2023 Vergunning omgevingsvergunning verbouwen van een woning Het Goor 9 Boekel
27 sep 2023 Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets en afwijking Zandhoek 1b Boekel
21 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning aanbouw loods en wijzigen bouwvlak bestemming Gemengd Schutboom 1 Boekel
21 sep 2023 Omgevingsvergunning functie verandering naar Bedrijf Millseweg 2 te Venhorst
18 sep 2023 Omgevingsvergunning bouwen van 35 woningen Valeriaan 1, 3, 5 én 6 t/m 28 én 30 t/m 38 even én Weegbree 1 t/m 7 oneven te Boekel
15 sep 2023 Omgevingsvergunning plaatsen van een overkapping aan de Runstraat 13 te Boekel
15 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woonhuis op de Boterweg 77 te Boekel.
13 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woonhuis op de Boterweg 77 te Boekel.
12 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen boerderijsplitsing Mutshoek 2 te Boekel
12 sep 2023 Aanvraag omgevingsvergunning activiteit bouwen boerderijsplitsing Mutshoek 2 te Boekel

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
22 nov 2023 Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 11’
18 okt 2023 Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Herontwikkeling perceel Burgt 8’

Uitschrijving basisregistratie personen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Uitschrijving basisregistratie personen
Publicatiedatum Bekendmaking
31 okt 2023 uitschrijving basisregistratie personen
31 okt 2023 uitschrijving basisregistratie personen
23 nov 2023 Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van J.F.L. Kalee
8 nov 2023 Vertrokken met onbekende bestemming van V. Maršalka
8 nov 2023 Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen van R.A. Jijie
22 sep 2023 uitschrijving basisregistratie personen
19 sep 2023 uitschrijving basisregistratie personen
12 sep 2023 uitschrijving basisregistratie personen