Algemeen verbindend voorschrift (verordening)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Algemeen verbindend voorschrift (verordening)
Publicatiedatum Bekendmaking
14 jul 2022 Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Cultureel Erfgoed Boekel 2022

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking
28 jul 2022 Wet geluidhinder – Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
19 jul 2022 Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Boekel tot wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders Awb 2020
13 jul 2022 Besluit tot aanwijzing contactpersoon Wet open overheid en tot mandatering van de bevoegdheid tot aanwijzing contactpersoon Boekel 2022

Andere vergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere vergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
7 okt 2022 het organiseren van een motorcrosswedstrijd op een aangelegd circuit op een maisplak Schepersdijk - Vale Peelweg te Venh
22 sep 2022 het organiseren van de opening van nieuwbouw en het 50-jarig jubileum van Andusta
10 aug 2022 het organiseren van de open dag voor het 25 jarig jubileum van Slecoma
3 aug 2022 het organiseren van live muziek bij Blizz @ de Mouthoeve tijdens Boekel kermis 6 en 7 augustus
27 jul 2022 het organiseren van de kermis in Boekel

Andere voorlichtingsinformatie

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Andere voorlichtingsinformatie
Publicatiedatum Bekendmaking
21 sep 2022 Mededeling voorleggen programmabegroting 2023 aan de gemeenteraad

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking
26 aug 2022 Trouwen op locatie gemeente Boekel
26 aug 2022 Gedragscode voor de burgemeester en de wethouders
26 aug 2022 Gedragscode voor de leden van de raad
26 aug 2022 Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadscommissies
26 aug 2022 Regeling briefadres gemeente Boekel 24 oktober 2017
26 aug 2022 Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Boekel

Delegatie- of mandaatbesluit

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum Bekendmaking
1 sep 2022 Delegatiebesluit herziening van het bestemmingsplan “Omgevingsplan Buitengebied Boekel, 2016”

Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking
7 okt 2022 omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening perceel M1877 te Boekel
6 okt 2022 omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening oprichten parkeerplaatsen Kerkstraat 8 Boekel
6 okt 2022 omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening oprichten parkeerplaatsen Kerkstraat 8 Boekel
6 okt 2022 omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening oprichten parkeerplaatsen Kerkstraat 8 Boekel
5 okt 2022 balieomgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis aan de Schutboom 18 te Boekel
5 okt 2022 balieomgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis aan de Schutboom 18 te Boekel
29 sep 2022 intrekking aanvraag omgevingsvergunning activiteit milieu Noordstraat 13a Venhorst
28 sep 2022 RECTIFICATIE ontwerpbesluit WEIGERING t.b.v. uitbreiden van een varkenshouderij Elzen 6a Boekel
22 sep 2022 aanvraag omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening M1877 te Boekel
21 sep 2022 aanvraag omgevingsvergunning bouwen loods Gemertseweg 14a te Boekel
21 sep 2022 het uitbreiden van een varkenshouderij Elzen 6a Boekel
19 sep 2022 aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rietvenseweg 10 te Boekel
19 sep 2022 aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw aan de Bovenstehuis 3 te Boekel
16 sep 2022 omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfsgebouw Zandhoekse Loop 5 te Boekel
16 sep 2022 omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfsgebouw Zandhoekse Loop 5 te Boekel
14 sep 2022 omgevingsvergunning 10 grondgebonden woningen en 10 appartementen Kloosterlaan 78 t/m 116 (even) te Boekel
14 sep 2022 omgevingsvergunning 10 grondgebonden woningen en 10 appartementen Kloosterlaan 78 t/m 116 (even) te Boekel
13 sep 2022 ontwerpbesluit omgevingsvergunning brandveilig gebruik XXS BSO Waterval 9 te Boekel
13 sep 2022 omgevingsvergunning bouwen van een nieuwbouwwoning aan de Scheidingsweg 13 te Boekel
9 sep 2022 aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een veldschuur aan de Dennenmark 4 te Boekel
9 sep 2022 omgevinsgvergunning voor het oprichten van een garage aan de Erpseweg 14 te Boekel
28 jul 2022 Dhr. Th. Rovers
25 aug 2022 niet ontvankelijke aanvraag vergunning oprichten B&B aan de Gagelstraat 4a te Venhorst
25 aug 2022 ontwerpbesluit omgevingsvergunning veranderen van een varkenshouderij aan de Bovenstehuis 24 te Boekel
25 aug 2022 omgevingsvergunning B&B Zijp 1B te Boekel
24 aug 2022 omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw aan de Broeder Hogardstraat 3 Boekel
18 aug 2022 aanvraag omgevingsvergunning activiteit milieu
18 aug 2022 Balievergunning voor het verbouwen van het woonhuis aan Julianastraat 51 te Boekel
18 aug 2022 Kapvergunning 1 eik aan Bernhardstraat en 1 Lindeboom aan de Burgt
18 aug 2022 Kapvergunning 1 eik aan Bernhardstraat en 1 Lindeboom aan de Burgt
18 aug 2022 Balievergunning voor het verbouwen van het woonhuis aan Julianastraat 51 te Boekel
18 aug 2022 Melding activiteitenbesluit veranderen activiteiten Zijp 8
15 aug 2022 aanvraag omgevingsvergunning woonhuis Scheidingsweg 13 te Boekel
15 aug 2022 Vergunning voor het oprichten van 5 starterswoning Wingtapper 2 t/m 10 even nummers te Venhorst
15 aug 2022 aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw (herbouw) loods Gemertseweg 14a te Boekel
15 aug 2022 Balievergunning voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis Donkstraat 23a te Boekel
15 aug 2022 aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfswoning Hoogstraat 6 te Venhorst
15 aug 2022 Vergunning voor het oprichten van 23 woningen de Burgt fase 1a te Boekel
15 aug 2022 Vergunning voor het oprichten van 23 woningen de Burgt fase 1a te Boekel
15 aug 2022 Vergunning voor het oprichten van 5 starterswoning Wingtapper 2 t/m 10 even nummers te Venhorst
15 aug 2022 Balievergunning voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis Donkstraat 23a te Boekel
15 aug 2022 Omgevingsvergunning kinderopvang XXS BSO Buiten, Waterval 9 te Boekel
12 aug 2022 Balievergunning uitbreiden van het woonhuis aan Wollegras 20 te Boekel
12 aug 2022 Balieomgevingsvergunning voor het oprichten van een woonhuis aan Bovenstehuis 6 te Boekel
12 aug 2022 Balieomgevingsvergunning voor het oprichten van een woonhuis aan Bovenstehuis 6 te Boekel
12 aug 2022 Balievergunning uitbreiden van het woonhuis aan Wollegras 20 te Boekel
12 aug 2022 weigering aanvraag omgevingsvergunning verbouwing woonhuis Zijp 8 te Boekel
12 aug 2022 Vergunning voor het nieuwbouwen van een loods aan de Zandhoek 7a te Boekel
1 aug 2022 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Zijp 8 te Boekel
1 aug 2022 Vergunning voor het oprichten van een bedrijfsruimte met logies accommodatie te Zijp 5 te Boekel
1 aug 2022 vergunning brandveilig gebruik Voskuilenweg 19a Venhorst
1 aug 2022 vergunning brandveilig gebruik Voskuilenweg 19a Venhorst
1 aug 2022 vergunning brandveilig gebruik Sporthal de Burcht Bernhardstraat 11 Boekel
27 jul 2022 Aanvraag B&B-voorziening Zijp 1B Boekel
25 jul 2022 Vergunning voor het oprichten van loods en overkapping
12 jul 2022 Vergunning voor het oprichten van een erker aan de Eksterlaan 2 te Boekel
11 jul 2022 Kapvergunning voor het kappen van een berkenboom aan Kennedystraat 3
11 jul 2022 Kapvergunning voor het kappen van 2 Noorse Esdoorns bij Sint Josephplein 18
11 jul 2022 Kapvergunning voor het kappen van een berkenboom aan Kennedystraat 3
8 jul 2022 Vergunning uitbreiding van de woning aan de Professor van de Veldenstraat 11 te Boekel

Ruimtelijk plan of omgevingsdocument

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Publicatiedatum Bekendmaking
6 okt 2022 Publicatie herstelbesluit bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: herziening Rietven 4’ (VA02)
29 sep 2022 Publicatie vaststelling bestemmingsplan 'Omgevingsplan: Veegplan 9A'
17 aug 2022 Ontwerpwijzigingsplan 'Franse Pad 1a Boekel'
27 jul 2022 Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Schutboom’

Uitschrijving basisregistratie personen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Uitschrijving basisregistratie personen
Publicatiedatum Bekendmaking
29 aug 2022 uitschrijving basisregistratie personen
22 aug 2022 uitschrijving basisregistratie personen

Verkeersbesluit of -mededeling

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verkeersbesluit of -mededeling
Publicatiedatum Bekendmaking
6 okt 2022 Verkeersbesluit voor het aanmerken van een voetpad aan de oostzijde van de Volkelseweg, tussen de Molenwijk en Molenstraat te Boekel
25 aug 2022 Verkeersbesluit voor de aanleg voetgangersoversteekplaats op het kruispunt Rutger van Herpenstraat-Kloosterlaan te Boekel
25 aug 2022 Verkeersbesluit voor het instellen van eenrichtingsverkeer aan Kraanvogel te Boekel
25 aug 2022 Verkeersbesluit voor het inrichten van een 30-zone aan Kloosterlaan te Boekel
25 aug 2022 Verkeersbesluit voor het inrichten van een voetgangersoversteekplaats aan Donkstraat te Boekel
25 aug 2022 Verkeersbesluit voor het instellen van eenrichtingsverkeer aan Boterweg te Boekel
21 jul 2022 Verkeersbesluit voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de gemeente Boekel