Omgevingsvergunning

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Omgevingsvergunning
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
15 okt 2021 uitbreiding woning Gemeenteblad

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
7 okt 2021 Benoemingsbesluit in verband met openvallen plaats Gemeenteblad

Uitschrijving basisregistratie personen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Uitschrijving basisregistratie personen
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
29 sep 2021 BEKENDMAKINGVertrokken naar onbekende bestemming Gemeenteblad
24 aug 2021 uitschrijving basisregistratie personen Gemeenteblad
19 jul 2021 uitschrijving basisregistratie personen Gemeenteblad

Delegatie- of mandaatbesluit

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Delegatie- of mandaatbesluit
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
22 sep 2021 Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Boekel tot wijziging van de Mandaatregeling 2020 en het Mandaatregister 2020 Gemeenteblad

Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
19 aug 2021 Standplaatsenbeleid gemeente Boekel 2021 Gemeenteblad
30 jul 2021 Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel houdende regels omtrent het vergoeden van hoge woonkosten voor huishoudens met een inkomensterugval in verband met de coronacrisis (Tijdelijke beleidsregels TONK 2021.1) Gemeenteblad