Ruimtelijke plannen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
24 jun 2020 Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 6', ontwerp geurgebiedsvisie en ontwerp geurverordening De Elzen’ Staatscourant
4 jun 2020 Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 5’ Staatscourant
27 mei 2020 Ontwerpbestemmingsplan “Zandhoek-Bergstraat” Staatscourant
27 mei 2020 Publicatie terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan ‘Zanddelweg ong. (naast 19) Venhorst’ Staatscourant
13 mei 2020 Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 4’ Staatscourant
29 apr 2020 Publicatie terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’ Staatscourant
22 apr 2020 Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Voskuilen Venhorst” Staatscourant
22 apr 2020 Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Kraaiendonk 28 Venhorst” Staatscourant
22 apr 2020 Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Voskuilen, Venhorst’ Staatscourant

Plannen | ruimtelijk

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
27 mei 2020 Ontwerpbestemmingsplan “Zandhoek-Bergstraat” Gemeenteblad
27 mei 2020 Publicatie terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan ‘Zanddelweg ong. (naast 19) Venhorst’ Gemeenteblad

Overige besluiten van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
12 mei 2020 Intergemeentelijke selectielijst 1996-2016 Blad gemeenschappelijke regeling
12 mei 2020 Intergemeentelijke selectielijst 2017 Blad gemeenschappelijke regeling
22 apr 2020 Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Voskuilen, Venhorst’ Gemeenteblad