Ruimtelijke plannen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
6 mei 2021 Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 7’ Staatscourant
14 apr 2021 Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Daandelendennen, Venhorst’ Staatscourant
9 apr 2021 Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Kloosterlaan ong. Boekel" Staatscourant
31 mrt 2021 Publicatie terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’ Staatscourant

Overig

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overig
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
20 apr 2021 Gemeente Boekel – Verkeersbesluit – wegafsluiting Het Goor Staatscourant

Verordeningen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verordeningen
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
10 mrt 2021 1e wijziging van de algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel Gemeenteblad

Overige besluiten van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
8 feb 2021 Besluit vast te stellen de Regeling toekenning presentiegelden stembureauleden en/of tellers Gemeenteblad