Ruimtelijke plannen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
31 mrt 2020 Vaststelling bestemmingsplan “Statenweg 109, Venhorst” Staatscourant
12 feb 2020 Publicatie gewijzigd vaststellen van het Bestemmingsplan Buitengebied Staatscourant
5 feb 2020 Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Tuinstraat 11-15, Boekel” Staatscourant
15 jan 2020 Publicatie terinzagelegging bestemmingsplan "Schutboom 12 Boekel" Staatscourant
15 jan 2020 Publicatie terinzagelegging bestemmingsplan "Erpseweg 20, Boekel" Staatscourant
9 jan 2020 Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’ Staatscourant

Beleidsregels

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregels
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
12 feb 2020 Wet bodembescherming – Besluit bodemkwaliteit Gemeenteblad

Verordeningen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verordeningen
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
27 jan 2020 Financiële Verordening BSOB 2020 Blad gemeenschappelijke regeling
13 jan 2020 VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2020 Gemeenteblad
13 jan 2020 Erfgoedverordening Boekel 2019 Gemeenteblad

Plannen | ruimtelijk

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
9 jan 2020 Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’ Gemeenteblad