Overige besluiten van algemene strekking andere besluiten van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige besluiten van algemene strekking andere besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
15 sep 2020 Reglement Burgerlijke Stand 2020 Gemeenteblad

Verordeningen algemeen verbindende voorschriften (verordeningen)

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Verordeningen algemeen verbindende voorschriften (verordeningen)
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
14 sep 2020 Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016 Gemeenteblad

Ruimtelijke plannen ruimtelijke plannen en omgevingsdocumenten

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijke plannen ruimtelijke plannen en omgevingsdocumenten
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
26 aug 2020 Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Zanddelweg ong. (naast 19) Venhorst’ Staatscourant

Plannen | ruimtelijk

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
29 jul 2020 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’ Gemeenteblad
22 jul 2020 Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’ Gemeenteblad

Ruimtelijke plannen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
29 jul 2020 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’ Staatscourant
22 jul 2020 Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’ Staatscourant
22 jul 2020 Publicatie terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan ‘Tuinstraat 11-15, Boekel’ Staatscourant
15 jul 2020 Publicatie terinzagelegging bestemmingsplan “Burgemeester Ottowstraat ong.” Staatscourant
24 jun 2020 Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 6', ontwerp geurgebiedsvisie en ontwerp geurverordening De Elzen’ Staatscourant

Overig

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overig
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
22 jul 2020 Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘De Burgt, fase 1a’ Staatscourant

Overige besluiten van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overige besluiten van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
22 jul 2020 Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘De Burgt, fase 1a’ Gemeenteblad