Beleidsregel

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregel
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
30 jul 2021 Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel houdende regels omtrent het vergoeden van hoge woonkosten voor huishoudens met een inkomensterugval in verband met de coronacrisis (Tijdelijke beleidsregels TONK 2021.1) Gemeenteblad
15 jul 2021 Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel houdende regels omtrent het verstrekken van subsidies in het kader van de uitvoering van het Lokaal sport- en beweegakkoord (Beleidsregel Sport- en beweegakkoord gemeente Boekel 2021) Gemeenteblad

Uitschrijving basisregistratie personen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Uitschrijving basisregistratie personen
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
19 jul 2021 BEKENDMAKING Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland Gemeenteblad
7 jul 2021 BEKENDMAKING: Vertrokken naar onbekende bestemming Gemeenteblad

Ander besluit van algemene strekking

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ander besluit van algemene strekking
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
12 jul 2021 Gemeente Boekel – Raadsbesluit – Onttrekking openbaarheid van wegen ter aanleg van de Randweg Boekel Gemeenteblad
5 jul 2021 Toekennen van de straatnamen Wingtapper, Markorf en Blauwlegger in plan Voskuilen in Venhorst én straatnaam Peelrandbreuk in nieuwbouwplan Burgt fase 1a in Boekel wijzigen in Breukzone Gemeenteblad

Plannen | ruimtelijk

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Plannen | ruimtelijk
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
24 jun 2021 Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’ Gemeenteblad

Ruimtelijke plannen

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Ruimtelijke plannen
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
24 jun 2021 Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’ Staatscourant
26 mei 2021 [Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 8’] Staatscourant
6 mei 2021 Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 7’ Staatscourant

Overig

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Overig
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
17 jun 2021 Gemeente Boekel – Verkeersbesluit – 60km/uur nieuwe wegen buitengebied Boekel Staatscourant
31 mei 2021 Gemeente Boekel – Raadsbesluit – Verplaatsing verkeerskundige komgrens Boekel Staatscourant

Beleidsregels

Overzicht van bekendmakingen in de categorie Beleidsregels
Publicatiedatum Bekendmaking Bron
15 jun 2021 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel houdende regels omtrent de basisregistratie personen (Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen en aangehaakte gegevens Boekel 2021) Gemeenteblad