Subsidie aanvraag algemeen

  • Samenvatting

    De gemeente verstrekt subsidie op basis van de Algemene subsidieverordening. In deze Algemene subsidieverordening staat de procedure rondom de subsidieverstrekking. De ingediende aanvragen voor subsidieverlening en -vaststelling moeten voldoen aan de Algemene subsidieverordening. De subsidiecriteria en -voorwaarden staan in de beleidsregels, die door het college zijn vastgesteld.

    Hieronder kunt u de geldende subsieverordening raadplegen en het bijbehorende formulier invullen.

  • Formulieren

  • Openbare documenten