Geregistreerd partnerschap

 • Samenvatting

  Aangifte en planning geregistreerd partnerschap

  Het geregistreerd partnerschap is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Wilt u melding van een geregistreerd partnerschap in onze gemeente doen? U kunt dit op drie manieren doen:

  • U kunt de aangifte en planning van een geregistreerd partnerschap doen via de knop 'Aangifte en planning geregistreerd partnerschap' hierboven. Het formulier vindt u bij het plusje met de titel "Formulieren" 
  • U kunt persoonlijk langs gaan bij de gemeente.
  • U kunt de melding schriftelijk doen

  Als u uw relatie met uw partner officieel wilt vastleggen, maar u wilt niet trouwen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren bij de gemeente. 

 • Meenemen

  1. beiden: een geldig legitimatiebewijs waaruit uw nationaliteit blijkt.
  2. Een kopie van de geldige legitimatiebewijzen van uw getuigen, waarop alle voornamen staan vermeld (paspoort of Nederlandse identiteitskaart).
  3. Indien (een van) u beiden vreemdeling is/bent: een verklaring van de vreemdelingenpolitie. Hiermee is de ambtenaar van de burgerlijke stand in staat te beoordelen of de registratie niet in strijd is met de openbare orde. Dit geldt niet voor burgers komen uit EU/EER landen of met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

  N.B. de afschriften mogen niet ouder zijn dan een half jaar.

 • Kosten

  maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur € 371,00
  maandag t/m vrijdag na 18.00 uur € 671,00
  zaterdag tot 18.00 uur € 671,00
  zaterdag na 18.00 uur € 1336,00
  zondag of op een algemeen erkende feestdag € 1336,00

 • Openbare documenten