Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

 • Samenvatting

  Uw echtscheiding of de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. U of uw advocaat moet de inschrijving regelen:

  • Gaat het om echtscheiding? Dan regelt u dit bij de gemeente waar u getrouwd bent.
  • Gaat het om de beëindiging van een geregistreerd partnerschap? Dan regelt u dit bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is.

  U hebt een uitspraak van de rechter nodig of een verklaring van uzelf en uw partner waarin staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. De scheiding is pas definitief als deze stukken zijn ingeschreven bij de gemeente in de registers van de burgerlijke stand.

 • Meenemen

  Inschrijven echtscheiding bij de gemeente

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving
  • afschrift van de uitspraak van de rechter
  • eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend

  Inschrijven einde geregistreerd partnerschap bij de gemeente

  Bij einde door de rechter: zie echtscheiding.

  Bij einde door een verklaring:

  • de verklaring dat u uw geregistreerd partnerschap wilt beëindigen
 • Kosten

  Aan inschrijving van een echtscheidingsvonnis in het huwelijksregister zijn geen kosten verbonden.