Zorg, voorzieningen en vergoedingen voor mensen met een handicap

Kies een beginletter voor een overzicht van producten die beginnen met de letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Ondersteuning voor mantelzorgers
  • Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.

   Als u voor iemand anders zorgt dan kunt u vragen of u geholpen en begeleid kunt worden bij het uitvoeren van deze zware taak.

  • Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de samenleving. Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.

   De gemeente bepaalt zelf welke ondersteuning mantelzorgers kunnen krijgen.

  • Bij het Wmo-loket van de gemeente kunt u hulp en informatie vragen over wat de gemeente voor u kan doen.

   Meer informatie over mantelzorg vindt u bij de landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Mezzo.

  • gemeente
  • lokale instellingen
  • dienstverlening
  • steun; buurt; gemeenschap; gehandicapt; kring; milieu; wijk; maatschappij; psychische beperking; lichamelijke beperking; ouderdom; oudere; rolstoel; bed; boodschappen; huishouden; huishoudelijk werk; ondersteunen; vrijwillige thuishulp; Wmo; respijt; respijtzorg; mantelzorg; partner, vriend(in), kind, buurman, buurvrouw; familielid; mantelzorgondersteuning; ondersteuning

 • Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)
  • Voor vragen met betrekking tot de Wmo kunt u in Boekel terecht bij het Dorpsteam:

   Dorpsteam Boekel
   0492-328383
   Sint Petrus
   Burgtstraat 34

   info@dorpsteamboekel.nl

   Vrije inloop;
   Ma 13.00 – 16.00 uur
   ​Do 09.00 – 12.00 uur

   Als u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, dan kan de gemeente u helpen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

   De hulp is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk aan:

   • zelf uw huishouden doen;
   • verplaatsen in en om uw woning;
   • verplaatsen in uw omgeving met een vervoermiddel;
   • normaal gebruikmaken van uw woning;
   • andere mensen ontmoeten.
  • De gemeente kan u verschillende soorten hulp geven. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een klussendienst, boodschappendienst of rolstoelpool.

   Als dit niet voldoende is, dan kan de gemeente u individuele hulp geven, zoals:

   • hulp in het huishouden
   • een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel
   • collectief vervoer, een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto
   • hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning
   • begeleiding
   • opvang
   • beschermd wonen

   De gemeente kan u ook een geldbedrag geven. U kunt de hulp die u nodig hebt dan zelf betalen.

   De gemeente kan van u een bijdrage in de kosten vragen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.

   • Ga naar het Wmo-loket van de gemeente.
   • U maakt melding van uw probleem.
   • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
   • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

   Uit het gesprek kunnen voor u verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

   • U regelt zelf een oplossing.
   • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen.
   • De gemeente geeft u toegang tot algemene hulp.
   • U doet een aanvraag voor individuele hulp.
  • Na het onderzoek weet u wat u kunt doen om uw probleem op te lossen.

   Nadat u zich gemeld hebt bij de gemeente, heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

  • De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

  • gemeente
  • lokale instellingen
  • dienstverlening
  • eigen kracht; hulpmiddel; voorziening; algemene voorziening; Wmo-voorziening; zorgloket; chronisch ziek; handicap; gehandicapt; lichamelijke beperking; psychische beperking; oudere; bejaard; huishoudster; werkster; schoonmaker; schoonmaakster; afwashulp; boodschappendienst; schoonmaakhulp; boodschappenhulp; vrijwillige thuishulp; alfahulp; hulp in natura; thuiszorg; huishoudhulp; loophulpmiddel; rolstoelvoorziening; rolstoel; rollator; scooter; scootmobiel; driewieler; brommobiel; bromobiel; skooter; vervoersvoorziening; collectief vervoer; bustaxi; invalidenbusje; gehandicaptenvervoer; ouderenbus; regiotaxi; belbus; ouderentransport; transportbus; personenbus; groepsvervoer; speciaal vervoer; reiskosten; vervoerskosten; deeltaxi; taxivervoer; busvervoer; treinvervoer; regiotaxi; woonvoorziening; huisaanpassing; gelijkvloers; stoellift; verhoogd toilet; toiletpot; handvatten; handvaten; aangepast wonen; piespot; plaspot; wc-pot; wc; benedenwoning; steunen; zelfstandig wonen; eenzaam; sociaal contact; PGB; persoonsgebonden budget; eigen bijdrage; kanteling; mantelzorg;

 • Gehandicaptenparkeerkaart
  • Met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

   Er zijn drie soorten kaarten:

   • Bestuurderskaart:
    Als u lichamelijk beperkt bent maar wel zelfstandig een auto kunt besturen.
   • Passagierskaart:
    Als u lichamelijk beperkt bent en niet zelfstandig een auto kunt besturen. U bent afhankelijk van een chauffeur.
   • Instellingenkaart:
    Als u verblijft in een zorginstelling. De instelling kan een instellingenkaart krijgen.

   U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Als u permanent aan een rolstoel gebonden bent, dan komt u altijd in aanmerking voor een GPK.

   Meenemen

   • - uw geldige identiteitsbewijs
   • - een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen

   U kunt hieronder bij 'formulieren' een digitale aanvraag doen of u kunt een afspraak maken om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen. 

   • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
   • De parkeerkaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
   • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

   • U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente.
   • Een medische instantie onderzoekt uw lichamelijke beperking. De gemeente bepaalt welke instantie dit doet.
   • Uw geldige identiteitsbewijs
   • Een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
   • Bewijs van medisch onderzoek

   Een aanvraagformulier voor een gehandicaptenparkeerkaart kunt u bij de gemeente krijgen.

  • Prijs per 1 januari 2019

   behandeling gehandicaptenparkeerkaart € 33,00

  • rijk
  • gemeente
  • verklaring
  • invalidenparkeerkaart; toestemming voor parkeren voor gehandicapten; ontheffing parkeerverbod minder validen; gehandicaptenparkeerkaart; parkeerpas; parkeerbevoegd; invalideparkeerkaart; gehandicaptenparkeerkaart bestuurder; gehandicaptenparkeerkaart europees; gehandicaptenparkeerkaart instellingen; gehandicaptenparkeerkaart passagier; GPK; gehandicaptenkaart; invalidenkaart; bestuurderskaart; passagierskaart; instellingenkaart

 • Rolstoel aanvragen
  • De gemeente kan u helpen als u zich niet meer zelfstandig kunt verplaatsen. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel krijgen.

   Voor vragen met betrekking tot de Wmo kunt u in Boekel terecht bij het Dorpsteam:

   Dorpsteam Boekel
   0492-328383
   Sint Petrus
   Burgtstraat 34

   info@dorpstemaboekel.nl

   Vrije inloop;
   Ma 13.00 – 16.00 uur
   Do 09.00 – 12.00 uur

  • Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is.

   Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden of bekenden.

   Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Als zo'n hulpdienst niet kan, dan kan de gemeente u individuele hulp geven. De gemeente kan u bijvoorbeeld het volgende bieden:

   • een rolstoel;
   • een aanpassing aan uw rolstoel;
   • een geldbedrag, zodat u zelf een rolstoel kunt kopen;
   • deelname aan een rolstoelpool.
   • U gaat naar het Wmo-loket van de gemeente.
   • U maakt melding van uw probleem.
   • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
   • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

   Als een rolstoel voor u de beste oplossing is dan kunt u bij de gemeente een aanvraag doen.

  • Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college van burgemeester en wethouders 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht.

  • gemeente
  • lokale instellingen
  • dienstverlening
  • eigen kracht; hulpmiddel; voorziening; algemene voorziening; Wmo-voorziening; zorgloket; chronisch ziek; handicap; gehandicapt; lichamelijke beperking; psychische beperking; oudere; bejaard; rolstoelvoorziening; rolstoel; rollator; scooter; scootmobiel; driewieler; brommobiel; bromobiel; skooter; elektrisch; electrisch; handbewogen; kinderrolstoel;

 • Gehandicaptenparkeerplaats
  • Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren.

   U kunt een eigen gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning of werkplek aanvragen bij de gemeente. U krijgt dan een gereserveerde parkeerplaats waar alleen het voertuig met uw kenteken mag staan.

  • U kunt onder de volgende voorwaarden een eigen gehandicaptenparkeerplaats aanvragen:

   U bent de bestuurder

   • Voor een gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning staat u ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op dat adres.
   • Voor een gehandicaptenparkeerplaats bij uw werkplek hebt u een verklaring van uw werkgever dat u daar werkt.
   • Het kenteken van het voertuig staat op uw naam of op naam van uw huisgenoot.
   • Als het kenteken op naam van een leasemaatschappij of bedrijf staat, hebt u een verklaring van de kentekenhouder dat u de dagelijkse bestuurder bent.
   • U hebt een gehandicaptenparkeerkaart.
   • U hebt geen eigen parkeergelegenheid, zoals een garage.

   U bent de passagier

   • U kunt niet alleen bij uw woning achterblijven als de bestuurder de auto ophaalt en parkeert.
   • U bent voor het vervoer van deur tot deur altijd afhankelijk van de hulp van de bestuurder.
   • Er zijn geen mogelijkheden om voor uw woning of werkplek in of uit te stappen.
   • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op hetzelfde adres als de bestuurder van de auto.
   • Het kenteken van de auto staat op uw naam of op naam van de bestuurder.
   • Als het kenteken op naam van een leasemaatschappij of bedrijf staat, hebt u een verklaring van de kentekenhouder waarin staat dat de bestuurder de dagelijkse gebruiker van de auto is.
   • U hebt een gehandicaptenparkeerkaart.
   • U hebt geen eigen parkeergelegenheid, zoals een garage.
   • Vraag de gehandicaptenparkeerplaats aan bij de gemeente.
   • Vermeld hierbij het kenteken van uw auto.
   • Geef duidelijk aan waar u de parkeerplaats wilt.
   • (Kopie van) uw gehandicaptenparkeerkaart
   • Verklaring van uw werkgever, als u de parkeerplek bij uw werkplek wilt.
  • € 31,00

  • Binnen 8 weken krijgt u antwoord op uw aanvraag. Daarna duurt het nog enkele weken voordat de parkeerplaats is aangelegd.

  • gemeente
  • gemeente
  • verklaring
  • invalidenparkeerplaats; invalideparkeerplaats; invaliden parkeerplaats; gehandicapten parkeren; eigen parkeerplek gehandicapten; eigen parkeerplek invaliden; invaliden parkeren

 • Hulp bij het huishouden
  • Als u niet meer alles zelf kunt doen in het huishouden, kan de gemeente u hiermee helpen. Samen met u zoekt de gemeente naar een oplossing.

   Voor vragen met betrekking tot de Wmo kunt u in Boekel terecht bij het Dorpsteam:

   Dorpsteam Boekel
   0492-328383
   Sint Petrus
   Burgtstraat 34

   info@dorpstemaboekel.nl

   Vrije inloop;
   Ma 13.00 – 16.00 uur
   ​Do 09.00 – 12.00 uur

  • Welke hulp u van de gemeente krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

   • Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw problemen kunt oplossen. Bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden.
   • Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst.
   • Als u hier niet mee geholpen bent, kan de gemeente u helpen met:
    • hulp in natura, waarbij de gemeente alles voor u regelt;
    • een persoonsgebonden budget (pgb) waarmee u de hulp zelf inhuurt.
   • De gemeente kan u om een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van uw bijdrage op basis van uw inkomen, vermogen en eventuele andere middelen die u krijgt.
   • U neemt contact op met het Wmo-loket van de gemeente.
   • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
   • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.
   • De gemeente heeft 6 weken de tijd om onderzoek te doen.
   • U krijgt een verslag van de uitkomsten van dit onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil geven.
   • Daarna kunt u een aanvraag indienen voor hulp bij het huishouden. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht.
  • gemeente
  • lokale instellingen
  • dienstverlening
  • eigen kracht; hulpmiddel; voorziening; algemene voorziening; Wmo-voorziening; zorgloket; wmo-loket; chronisch ziek; handicap; gehandicapt; lichamelijke beperking; psychische beperking; oudere; bejaard; huishoudster; werkster; schoonmaker; schoonmaakster; afwashulp; boodschappendienst; schoonmaakhulp; boodschappenhulp; vrijwillige thuishulp; alfahulp; hulp in natura; thuiszorg; huishoudhulp; loophulpmiddel; poetshulp; pgb; persoonsgebonden budget; zorg in natura

 • Woonvoorzieningen
  • Als u door een ziekte, beperking of ouderdom uw woning niet meer normaal kunt gebruiken, kan de gemeente u helpen. Bijvoorbeeld door de bereikbaarheid, toegang en het gebruik van uw woning te verbeteren. Deze hulp van de gemeente heet een woonvoorziening.

   Voor vragen met betrekking tot de Wmo kunt u in Boekel terecht bij het Dorpsteam:

   Dorpsteam Boekel
   0492-328383
   Sint Petrus
   Burgtstraat 34

   info@dorpstemaboekel.nl

   Vrije inloop;
   Ma 13.00 – 16.00 uur
   ​Do 09.00 – 12.00 uur

  • Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, huisgenoten, vrienden of bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene hulpdienst.

   Als deze opties niet voor u gelden, kan de gemeente u individuele hulp geven. Bijvoorbeeld in de vorm van:

   • aanpassingen in uw woning;
   • een geldbedrag om naar een andere woning te verhuizen;
   • een geldbedrag, zodat u zelf een woningaanpassing kunt betalen;
   • een hulpmiddel voor uw woning zoals bijvoorbeeld een tillift.

   De gemeente kan van u een bijdrage in de kosten vragen. Het CAK bepaalt de hoogte van de bijdrage aan de hand van uw inkomen, vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.

   • U neemt contact op met het Wmo-loket van de gemeente.
   • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
   • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.
   • Naar aanleiding van dit gesprek, volgt er een onderzoek. Is de uitslag van dit onderzoek dat een woonvoorziening inderdaad de beste oplossing voor u is? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen.
   • Nadat u zich gemeld hebt bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen.
   • U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden.
   • Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht.
  • gemeente
  • gemeente
  • dienstverlening
  • eigen kracht; hulpmiddel; voorziening; algemene voorziening; Wmo-voorziening; zorgloket; chronisch ziek; handicap; gehandicapt; lichamelijke beperking; psychische beperking; oudere; bejaard; huisaanpassing; gelijkvloers; stoellift; verhoogd toilet; toiletpot; handvatten; handvaten; aangepast wonen; piespot; plaspot; wc-pot; wc; benedenwoning; steunen; zelfstandig wonen; tillift