Sloop

Op maandag 16 oktober is de sloop van fase 1 van de Zuidwand gestart. Op dit moment (15 februari 2024) zijn nagenoeg alle bovengrondse en ondergrondse delen gesloopt. Ter plaatse van één deel van het terrein wordt nog gewerkt aan de sloop van de laatste funderingen. Na afronding van de sloop wordt het terrein geëgaliseerd en opgeleverd. De geplande opleverdatum is 1 maart 2024.

Werkzaamheden openbaar gebied

Na afronding van de sloop komt het moment om het openbaar gebied rondom de locatie opnieuw in te richten.

Waarom doen we dit?
De gemeente Boekel is bezig met een uitgebreide herinrichting van het centrum. Dat is vastgelegd in onze centrumvisie van 2010. De ontwikkeling van het project Zuidwand is daar een onderdeel van. Ook de bijkomende herinrichting van het St. Agathaplein en de ombouw naar een verkeersluw plein zijn onderdeel van deze plannen. Verder is in 2023 ons verkeers- en vervoersplan vastgesteld. Daarin is afgesproken dat de Kerkstraat wordt afgewaardeerd van 50 km/u naar 30 km/u. Deze paden komen nu samen in de werkzaamheden die we gaan verrichten.

Door deze aanpassingen wordt een voorschot genomen op het gewenste eindbeeld voor de Kerkstraat en het plein. We merken nu dat er nog steeds veel verkeer door de Kerkstraat rijdt dat eigenlijk op de randweg hoort te rijden. Zo’n 20% bestaat nog uit doorgaand verkeer. Door de aanpassingen nu en in de toekomst gaan we werken aan een meer autoluw centrum.

Wat gaan we doen?
De blauwe bewegwijzeringsborden voor ‘doorgaand verkeer’ worden weggehaald en de rotonde wordt verwijderd. De Kerkstraat wordt een T-splitsing met de Rutger van Herpenstraat. De weg richting het St. Agathaplein wordt een stukje verlegd richting het Raadhuis. Deze komt te liggen daar waar nu de waterfontein staat. Voor het St. Agathaplein buigt de weg weer terug naar de huidige ligging.
De Kerkstraat wordt op deze plek ook meteen ingericht als een 30 km/u zone.

Wat gaat u hiervan merken?
Vanaf 26 februari start de aannemer met de werkzaamheden in het openbaar gebied. De rotonde en de aansluitende wegen worden dan voor zeven weken afgesloten. De aansluiting richting het St. Agathaplein is nog vijf weken langer dicht. Er worden lokale omleidingen ingesteld via de Kievitlaan, Burgtstraat en Beatrixlaan, Wilhelminastraat en Van der Horststraat en Helfrichstraat (blauwe lijnen op onderstaande kaart). In de Prof. Van de Veldstraat en een stukje van de Burgemeester Schafratstraat wordt tijdelijk 1-richtingsverkeer ingesteld (groene lijn op de kaart). Het doorgaande verkeer wordt over de nieuwe randweg geleid.
De buslijn van Hermes (lijn 322) rijdt zeven weken via de Wilhelminastraat, Erpseweg en randweg N605. De halte Irenestraat wordt door deze lijn nu extra gestopt.


Arriva (lijn 256 en 655) rijdt 12 weken via de Wilhelminastraat, Beatrixlaan en Burgtstraat.
De haltes Bergstraat en Kerkstraat (rode sterren op de kaart) in het centrum vervallen voor zeven weken. De halte Nia Domo vervalt voor 12 weken. Dit wordt ook bij de betreffende haltes gecommuniceerd.
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Boekel. Dit kan telefonisch via 0492-326800 of via email info@boekel.nl.

Langs het werkvak blijven de voetpaden beschikbaar. Fietsers kunnen hier ook te voet gebruik van maken. Alle panden blijven zo bereikbaar.

Tijdelijke overlast
Boekel is volop in ontwikkeling. Na de verzwaring van ons elektriciteitsnet met de nodige overlast op de route centrum-Volkel volgt nu de centrumontwikkeling. Een plan met een totale doorlooptijd van zo’n 5 jaar. Wij proberen om met goede communicatie, duidelijke omleidingsroutes en goede afspraken met bus- en hulpdiensten de overlast te beperken. Wij kunnen overlast echter niet helemaal wegnemen. Uiteindelijk werken we toe naar een nieuw levendig en leefbaar centrum. Wij zijn van mening dat het eindresultaat opweegt tegen de tijdelijke overlast.

Planning nieuwbouw Zuidwand

Tegen de zomer van 2024 zal de grond van fase 1 van de Zuidwand geleverd worden aan Van Wanrooij en zal de bouw starten. De verwachting is dat de bouw anderhalf jaar zal duren. Rond de jaarwisseling van 2025 - 2026 is fase 1 klaar, zullen de woningen worden opgeleverd en is de eerste fase van de vernieuwing van het centrum van Boekel te bewonderen!

Informatie over de zuidwand tot februari 2024 vindt u hier. (PDF, 176.1 kB)

Informatie over de zuidwand tot oktober 2023 vindt u hier. (PDF, 12.5 kB)