Fase 1 en 2a

Sloop

Op 1 maart 2024 is de sloop van fase 1 opgeleverd. Op basis van voortschrijdend inzicht is echter besloten om nog een extra deel van de zuidwand te slopen (gebouw Sint-Agathaplein 35-37a; de exacte contour van de te slopen gebouwen is in onderstaande afbeelding weergegeven). Dit omdat er nog funderingsresten van het reeds gesloopte deel direct naast dit gebouw zitten. Om deze veilig weg te kunnen halen, zodat de ontwikkelaar kan gaan bouwen, dient dit deel gesloopt te worden. Bijkomend voordeel is dat er naast de nieuwbouwlocatie meer werkruimte ontstaat voor zowel de nieuwbouw als de sloop van het resterende deel van fase 2.

De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door Van Mensvoort Veghel. De planning voor de sloop is nog niet exact bekend maar getracht wordt om eind april/begin mei te starten zodat de werkzaamheden medio juni kunnen worden afgerond.

Tijdelijke herinrichting openbare ruimte


De aannemer Selten is bezig met de tijdelijke herinrichting van de openbare ruimte. De Kerkstraat en Rutger van Herpenstraat zijn inmiddels afgerond en er wordt nu gewerkt aan het deel rondom het St. Agathaplein. Hier zijn de archeologische onderzoeken buiten inmiddels afgerond en de aannemer kan nu beginnen met het weer opnieuw inrichten van de openbare ruimte. Er worden nieuwe kabels, leidingen en riolering aangelegd. Daarna worden de straat en de parkeervakken weer opnieuw aangelegd. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer half juli.

Planning nieuwbouw Zuidwand

Tegen de zomer van 2024 zal de grond van fase 1 van de Zuidwand geleverd worden aan Van Wanrooij en zal de bouw starten. De bouwwerkzaamheden zijn door Van Wanrooij ondergebracht bij Bouwbedrijf Van Stiphout. De verwachting is dat de bouw anderhalf jaar zal duren. Rond de jaarwisseling van 2025 - 2026 is fase 1 klaar, zullen de woningen worden opgeleverd en is de eerste fase van de vernieuwing van het centrum van Boekel te bewonderen!

Informatie over de zuidwand tot mei 2024 vindt u hier. (PDF, 268.4 kB)

Informatie over de zuidwand tot februari 2024 vindt u hier. (PDF, 176.1 kB)

Informatie over de zuidwand tot oktober 2023 vindt u hier. (PDF, 12.5 kB)

Fase 2b

Sloop en ontwikkeling Zuidwand
Voor de nieuwbouw van fase 2 van de Zuidwand is het noodzakelijk dat de huidige bestaande bebouwing wordt gesloopt. De huidige gebouwen zijn tot eind 2024 verhuurd. Besloten is om de huurovereenkomsten niet te verlengen. Vanaf januari 2025 zijn de gebouwen van fase 2 dus buiten gebruik. Vanaf die periode zullen in de gebouwen diverse onderzoeken en werkzaamheden plaatsvinden als voorbereiding op de sloop. De daadwerkelijke sloop van de gebouwen is vooralsnog gepland voor de periode van medio april/mei tot circa september/oktober 2025.

Na afronding van de sloopwerkzaamheden zullen nog diverse werkzaamheden op de locatie plaatsvinden vóórdat de locatie kan worden overgedragen voor nieuwbouw. Getracht wordt om deze werkzaamheden eind 2025 te hebben afgerond.

Herinrichting openbare ruimte
Voor de nieuwbouw is het noodzakelijk dat de openbare ruimte rondom de Zuidwand ook wordt heringericht. Op dit moment wordt daarom volop gewerkt aan een tijdelijke herinrichting voor fase 1. Hoe de openbare ruimte eruit komt te zien na afronding van de nieuwbouw van fase 2 is nog niet bekend. Dit zal worden bepaald middels een zogenoemd ‘participatietraject’ waarbij de ondernemers aan het Sint-Agathaplein worden betrokken. De exacte planning hiervoor is nog niet bekend maar vanaf medio 2025 zal hierover meer bekend worden gemaakt.