Op dinsdag 19 april vond er een informatiebijeenkomst plaats in Nia Domo over de Zuidwand. Door een aantal gemeentelijke collega’s zijn de ontwerpbesluiten toegelicht. Dit betreft de bouwvergunning, de kapvergunning en de verkeersbesluiten die in één gecoördineerde procedure worden behandeld. De ontwerpbesluiten liggen ter inzage tot en met 17 mei 2022.

Verder heeft Van Wanrooij een toelichting gegeven op het plan: hoe komt alles er uit te zien (de woningen, de daktuin etc.).

Na afloop van de presentatie hebben de aanwezigen de mogelijkheid gehad persoonlijk vragen te stellen bij één van de inleiders of hun collega’s. Heeft u nog vragen naar aanleiding van de presentatie, neem dan contact op met de gemeente via info@boekel.nl of 0492 326800.

Bekijk hier de presentatie. (PDF, 3.2 MB)