Wat betekent dit voor de minima in Boekel

U ontvangt al een uitkering

Ontvangt u een uitkering, bijzondere bijstand of minimaregeling in de periode 1 januari en 31 maart 2022 van gemeente Meierijstad? U hoeft zelf niets te doen. U ontvangt uiterlijk vóór 1 mei 2022 € 800,- tegemoetkoming op de bij ons bekende bankrekening.
Ook ouderen met een aanvullende inkomensvoorziening (AIO uitkering) van de Sociale Verzekeringsbank krijgen de tegemoetkoming automatisch.

U ontvangt geen uitkering, maar behoort wel tot de minima

Ontvangt u geen uitkering van gemeente Meierijstad maar behoort u wel tot de minima? Dan kunt u vanaf 1 mei 2022 een aanvraag hiervoor bij ons indienen. Dat kan tot 1 november 2022.

Energietoeslag direct aanvragen

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen als u vragen heeft. Bel naar 14 0413 of mail naar inkomensvoorzieningen@meierijstad.nl

Voorwaarden energietoeslag

U heeft recht op de energietoeslag als u:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Meierijstad, Boekel of Bernheze woont;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of geldige verblijfsvergunning heeft;
  • een laag (besteedbaar) inkomen heeft.

In Meierijstad, Boekel en Bernheze is een laag inkomen een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. Dit is netto per maand zonder vakantiegeld. Als alleenstaande of alleenstaande ouder is dit €1.244,54 tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd, en €1.382,89 vanaf de AOW-leeftijd. Bent u getrouwd of woont u samen? Dan is het €1.777,92 tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd, en €1.872,50 vanaf de AOW-leeftijd.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

  • in een inrichting verblijft;
  • jonger bent dan 21 jaar; en geen bijzondere bijstand voor levensonderhoud ontvangt;
  • jonger bent dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering;
  • bent ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres;
  • inwonend bent bij uw ouders of kinderen.

Twijfelt u of u recht heeft op de energietoeslag?

Bel met een van onze medewerkers via telefoonnummer 14 0413.

Heeft u schulden en is beslag gelegd op uw inkomen door een deurwaarder, of zit u in een schuldregelingstraject MSNP of WSNP? Dan kunt u uw feitelijk besteedbaar inkomen opgeven. Neem eventueel vooraf contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0413 of via mailadres inkomensvoorzieningen@meierijstad.nl. Heeft u volgens het aanvraagformulier geen recht op de energietoeslag omdat uw inkomen net iets te hoog is en vindt u dat u wél in aanmerking zou moeten komen omdat er bijzondere omstandigheden zijn? Neem dan ook contact op met de gemeente.

Meer informatie

Heeft u geldzorgen? Vraag nu al hulp. Of neem contact op met onze medewerkers via schuldhulp@meierijstad.nl