Direct regelen
Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Meenemen

Het aangifteformulier van verhuizing is te krijgen aan de balie. Bij de aangifte moet u een geldig legitimatiebewijs meebrengen.

Verplicht tot aangifte van verhuizing zijn: uzelf en ouders/voogden/verzorgers van jongeren tot 16 jaar.

Bevoegd tot aangifte zijn:

  • de ouder en zijn/haar meerderjarig kind kunnen voor elkaar aangifte doen als beiden op hetzelfde adres wonen;
  • de echtgenoten dan wel geregistreerde partners kunnen voor elkaar aangifte doen als beiden op hetzelfde adres wonen;
  • elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijk gemachtigd heeft. Indien van toepassing moet ook een geldig legitimatiebewijs worden meegenomen van degene die wordt gemachtigd.

Bij inwoning of samenwoning moet u op het verhuisformulier aangeven dat de medebewoner(s) op de hoogte is (zijn) van deze aangifte, hij/zij is verplicht hiervoor op het formulier te tekenen. Van de medebewoner(s) moet eveneens een geldig legitimatiebewijs worden meegenomen.

Kosten

Aan een verhuizing zijn geen kosten verbonden.