Direct regelen

U kunt de gemeente op twee manieren laten weten dat u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aan wil gaan:

  • U kunt de aangifte en planning huwelijk doen via bovenstaande knop.
  • U kunt persoonlijk langs gaan bij de gemeente.

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Locaties

U kunt trouwen op het gemeentehuis, Nia Domo, de Mouthoeve of op een eigen locatie.
Meer informatie over deze locaties vindt u via bovenstaande knop.
Voor de locatie Nia Domo en de Mouthoeve geldt dat u eerst bij hen een datum reserveert.
Is deze datum akkoord dan kunt u vervolgens uw voorgenomen huwelijk online bij de gemeente melden.
 

Maatregelen i.v.m. corona

Per 1 juli tot nader orde mogen er maximaal 30 personen aanwezig zijn in de raadzaal van de gemeente Boekel, mits 1,5 meter afstand wordt gehouden. Koppels en huishoudens mogen bij elkaar geplaatst worden. Als personen willen trouwen/geregistreerd partnerschap aangaan buiten het gemeentehuis kan samen met de afdeling burgerzaken afgestemd worden hoeveel personen aanwezig mogen zijn.

Bij gezondheidsklachten thuis blijven, daar vertrouwen wij op ieders eigen verantwoordelijkheid!

Op het moment dat iemand verschijnselen of klachten van Corona vertoont direct laten testen en is er een mogelijkheid dat deze persoon/personen niet aanwezig kan/kunnen zijn:
• Koorts boven de 38 graden
• Verkoudheidsklachten:
o Hoesten
o Niezen

Let op hygiëne:
• Handen wassen, ontsmetten met alcohol.
• Hoesten en niezen in de ellenboog.

Overig:
• Geen gaderobe, jassen dienen bij aanwezigen zelf te blijven.
• Groepsvorming voorkomen.
• Bij binnenkomst en plaatsnemen op de stoelen afstand bewaren.
• Zoveel mogelijk één voor één, per koppel of huishouden naar binnen en buiten.

Meenemen

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u daarvan eerst melding doen bij de gemeente waar u dat wilt doen. Als u in de gemeente Boekel gaat trouwen of uw partnerschap wilt registreren kunt u dat doen via een online melding of via de afdeling Burgerzaken.

Woont u in het buitenland of bent u in het buitenland geboren?

Is één van de partners in het buitenland geboren en/of woont één van u nog in het buitenland? Dan is het mogelijk dat u nog andere documenten moet inleveren. Hierbij moet u denken aan een geboorteakte, een akte van echtscheiding of een verklaring van ongehuwd zijn. Neem in dat geval even contact op met de gemeente. Let op: u kunt dan geen digitale melding doen!

Woont u beiden in het buitenland, dan moet u de melding doen bij de gemeente Den Haag.

Online melding

  • U heeft DigiD nodig van beide partners.
  • U doet de complete melding online. Dus u legt definitief de datum vast in de agenda.
  • U moet meteen betalen met iDeal.
  • U moet kopieën van geldige legitimatiebewijzen van de getuigen uploaden.

Kosten

Kosten huwelijk/geregistreerd partnerschap

maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur € 380,00
maandag t/m vrijdag na 18.00 uur € 686,00
zaterdag tot 18.00 uur € 686,00
zaterdag na 18.00 uur € 1366,00
zondag of op een algemeen erkende feestdag € 1366,00
   
Voltrekking plaats in een bijzonder huis € 176,00 toeslag
Voltrekking in aangewezen locatie € 176,00 toeslag
Tarief voor eigen trouwambtenaar, aangedragen door eigen partners € 95,00
Getuigen door een ambtenaar van de gemeente geldt per getuige € 39,00
   
Trouwboekje € 35,00