Direct regelen

U kunt de gemeente op twee manieren laten weten dat u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aan wil gaan:

  • U kunt de aangifte en planning huwelijk doen via bovenstaande knop.
  • U kunt persoonlijk langs gaan bij de gemeente.

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Locaties

U kunt trouwen op het gemeentehuis, Nia Domo of op een eigen locatie. Meer informatie over deze locaties vindt u via bovenstaande knop. Voor de locatie Nia Domo geldt dat u eerst bij hen een datum reserveert. Is deze datum akkoord dan kunt u vervolgens uw voorgenomen huwelijk online bij de gemeente melden.
 

Maatregelen i.v.m. corona

Onderstaande regels gelden voor huwelijken vanaf 18 november 2020 22.00 uur:
• Bij een huwelijksvoltrekking geldt een maximaal aantal personen van 30. Dit is inclusief kinderen en exclusief personeel en geldt voor zowel binnen als buiten.
• De plechtigheid is alleen voor genodigden. De uitnodiging is de reservering.
• Voor een huwelijksvoltrekking als onderdeel van het belijden van een geloof of levensovertuiging, gelden alle regels die gelden voor het belijden van een geloof of levensovertuiging.
• Voor de receptie of feestelijkheden na afloop van de huwelijksvoltrekking bij een eet- en drinkgelegenheid gelden de regels voor de horeca.

Bij gezondheidsklachten thuisblijven, daar vertrouwen wij op ieders eigen verantwoordelijkheid!

Op het moment dat iemand verschijnselen of klachten van Corona vertoont direct laten testen. Er is een mogelijkheid dat deze persoon/personen niet aanwezig kan/kunnen zijn.
• Koorts boven de 38 graden.
• Verkoudheidsklachten (hoesten, niezen).

Let op hygiëne:
• Handen wassen, ontsmetten met alcohol.
• Hoesten en niezen in de ellenboog.

Overig:
• Geen gaderobe, jassen dienen bij aanwezigen zelf te blijven.
• Groepsvorming voorkomen.
• Bij binnenkomst en plaatsnemen op de stoelen afstand bewaren.
• Zoveel mogelijk één voor één, per koppel of huishouden naar binnen en buiten.

Dringend advies: het dragen van mondkapjes bij binnenkomst tot het moment dat iedereen zit en de ceremonie begint.

Meenemen

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u daarvan eerst melding doen bij de gemeente waar u dat wilt doen. Als u in de gemeente Boekel gaat trouwen of uw partnerschap wilt registreren kunt u dat doen via een online melding of via de afdeling Burgerzaken.

Woont u in het buitenland of bent u in het buitenland geboren?

Is één van de partners in het buitenland geboren en/of woont één van u nog in het buitenland? Dan is het mogelijk dat u nog andere documenten moet inleveren. Hierbij moet u denken aan een geboorteakte, een akte van echtscheiding of een verklaring van ongehuwd zijn. Neem in dat geval even contact op met de gemeente. Let op: u kunt dan geen digitale melding doen!

Woont u beiden in het buitenland, dan moet u de melding doen bij de gemeente Den Haag.

Online melding

  • U heeft DigiD nodig van beide partners.
  • U doet de complete melding online. Dus u legt definitief de datum vast in de agenda.
  • U moet meteen betalen met iDeal.
  • U moet kopieën van geldige legitimatiebewijzen van de getuigen uploaden.

Formulieren

Kosten

Kosten huwelijk/geregistreerd partnerschap

maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur € 386,00
maandag t/m vrijdag na 18.00 uur € 696,00
zaterdag tot 18.00 uur € 696,00
zaterdag na 18.00 uur € 1385,00
zondag of op een algemeen erkende feestdag € 1385,00
   
Beperkte ceremonie (maandag van 9.00 - 9.30 uur) € 177,00
Gratis ceremonie (alléén op maandag om 08.30 uur en 8.45 uur) -
   
Voltrekking plaats in een bijzonder huis € 179,00 toeslag
Voltrekking in aangewezen locatie € 179,00 toeslag
Tarief voor eigen trouwambtenaar, aangedragen door eigen partners € 97,00
Getuigen door een ambtenaar van de gemeente geldt per getuige € 40,00
   
Trouwboekje € 36,00

Kosten wijziging/annulering (reeds betaalde leges ontvangt het bruidspaar terug, verminderd met onderstaande kosten)

Annulering tot één maand voor de huwelijks- of partnerschapsdatum € 45,00
Annulering binnen één maand voor de huwelijks- of partnerschapsdatum € 67,50
Annulering na gesprek of huisbezoek door BABS € 157,50
Tarief annulering van een gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap € 22,50
Tarief wijziging van de reservering of een mutatie van de getuigen € 22,50