Direct regelen

U kunt de gemeente op twee manieren laten weten dat u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aan wil gaan:

 • U kunt de aangifte en planning huwelijk doen via bovenstaande knop.
 • U kunt persoonlijk langs gaan bij de gemeente.

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Gebruik achternaam na huwelijk/geregistreerd partnerschap

Wat is het?
U staat met uw eigen achternaam ingeschreven bij de gemeente. Bent u getrouwd, gescheiden of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan kunt u ervoor kiezen de naam van uw partner te gebruiken. U wordt dan door de overheid aangeschreven met deze naam.

U kunt kiezen voor:
• de naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam
• uw eigen naam gevolgd door de naam van uw partner
• alleen de naam van uw partner
• alleen uw eigen naam

In uw reisdocument, rijbewijs of uittreksel wordt altijd uw eigen naam vermeld. In het geval u kiest voor het gebruik van de naam van uw partner, dan wordt de eigen naam gevolgd door de naam van uw partner.

Locaties

U kunt trouwen op het gemeentehuis, Nia Domo of op een eigen locatie. Voor de locatie Nia Domo geldt dat u eerst bij hen een datum reserveert. Ook kan het zijn dat Nia Domo extra kosten in rekening brengt, houd hier rekening mee. Is deze datum akkoord dan kunt u vervolgens uw voorgenomen huwelijk online bij de gemeente melden. Meer informatie over alle locaties kunt u vinden door op de knop “direct regelen” te klikken en ga naar het tabblad “locaties”.

Gratis ceremonie

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor een gratis ceremonie:

 • een gratis ceremonie is alleen mogelijk op maandagochtend om 8.30 en 8.45 uur;
 • tenminste één persoon moet in Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Boekel ingeschreven staan;
 • de ceremonie duurt maximaal 15 minuten inclusief ontvangst en uitgeleide en vindt alléén plaats in het gemeentehuis te Boekel;
 • naast het bruidspaar mogen maximaal 4 getuigen aanwezig zijn;
 • er is géén mogelijkheid voor muziek, toespraken of een persoonlijk woord door derden;
 • extra kosten worden in rekening gebracht (trouwboekje, gemeentelijke getuigen ed.);
 • u kunt niet kiezen voor een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, degene die de voltrekking/ceremonie zal uitvoeren zal door de afdeling worden ingedeeld/toegewezen.

Beperkte ceremonie

Naast de reguliere huwelijken met leges, biedt de gemeente Boekel ook gelegenheid voor het voltrekken van een huwelijk, partnerschap of omzetting met beperkte ceremonie tegen betaling van leges.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor een huwelijk, partnerschap of omzetting met beperkte ceremonie:

 • een beperkte ceremonie is alleen mogelijk op iedere maandagochtend om 9.00 uur en vindt alléén plaats in het gemeentehuis te Boekel;
 • het (bruids)paar + maximaal 4 getuigen + gasten (maximaal 10) worden ontvangen;
 • gelegenheid tot parkeren voor alléén het bruidspaar op het plein wordt geboden, dit is de invalideparkeerplaats voor het gemeentehuis;
 • de ceremonie duurt maximaal 30 minuten inclusief ontvangst en uitgeleide;
 • er is beperkte mogelijkheid voor muziek, toespraken of een persoonlijk woord door derden;
 • extra kosten worden in rekening gebracht (trouwboekje, gemeentelijke getuigen ed.);
 • u kunt niet kiezen voor een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, degene die de voltrekking/ceremonie zal uitvoeren zal door de afdeling worden ingedeeld/toegewezen.

Maatregelen i.v.m. corona

Onder ceremonie wordt bedoeld zowel een huwelijksvoltrekking als een partnerschapsregistratie

Onderstaande regels gelden voor ceremonies vanaf 25 september 2021:

Op 25 september zal de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 (hierna: Trm) gewijzigd worden in verband met het vervallen van de veilige afstandsnorm en de invoering van coronatoegangsbewijzen. De wijzigingsregelingen zijn te raadplegen op de volgende webpaginas: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2021/09/14/wijzigingsregeling-houdende-wijziging-van-de-tijdelijke-regeling-maatregelen-covid-19-coronatoegangsbewijzen-na-loslaten-veiligeafstandsnorm, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2021/07/06/regeling-houdende-wijziging-van-de-tijdelijke-regeling-maatregelen-covid-19 en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/bijzondere-gelegenheden/bruiloften

Afhankelijk van de locatie waar een ceremonie zal plaatsvinden gelden er mogelijk verschillende voorwaarden! Voorkom misverstanden en informeer bij de collega’s van de burgerlijke stand voor de actuele situatie!  Men moet altijd 1,5 meter afstand kunnen houden van elkaar.

 • Voor een ceremonie is géén coronatoegangsbewijs vereist.
 • De ceremonie vindt plaats met vaste zitplaatsen.
 • Bij een ceremonie in de raadzaal geldt een maximum aantal personen van 25. Dit is inclusief kinderen en exclusief personeel (trouwambtenaar + bode).
 • Bij een ceremonie in Nia Domo in de Koepel- en Pleinzaal geldt een maximum aantal personen van 125. Dit is inclusief kinderen en exclusief personeel (trouwambtenaar + bode).
 • Bij een ceremonie buiten op het terras van de Koepelzaal bij Nia Domo geldt dat een maximum aantal personen van 150. Dit is inclusief kinderen en exclusief personeel (trouwambtenaar + bode).
 • Bij een ceremonie op een eigen locatie voor zowel binnen als buiten geldt dat dit afhankelijk is van de ruimte en 1,5 meter afstand aangehouden kan worden.
 • De ceremonie is alleen voor genodigden. De uitnodiging is de reservering.
 • Voor een ceremonie als onderdeel van het belijden van een geloof of levensovertuiging, gelden alle regels die gelden voor het belijden van een geloof of levensovertuiging.
 • Voor de receptie of feestelijkheden na afloop van de ceremonie bij een eet- en drinkgelegenheid gelden de regels voor de horeca.

Meenemen

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u daarvan eerst melding (voorheen ondertrouw/aantekenen genoemd) doen bij de gemeente waar u dat wilt doen. U moet deze melding uiterlijk 14 dagen voor de voltrekking hebben gedaan, maar wij verzoeken u deze melding ruimschoots (8 tot 10 weken) vóór het huwelijk te doen. Als u in de gemeente Boekel gaat trouwen of uw partnerschap wilt registreren kunt u dat doen via een online melding of via de afdeling Burgerzaken.

Woont u in het buitenland of bent u in het buitenland geboren?

Is één van de partners in het buitenland geboren en/of woont één van u nog in het buitenland? Dan is het mogelijk dat u nog andere documenten moet inleveren. Hierbij moet u denken aan een geboorteakte, een akte van echtscheiding of een verklaring van ongehuwd zijn. Neem in dat geval even contact op met de gemeente. Let op: u kunt dan geen digitale melding doen!

Woont u beiden in het buitenland, dan moet u de melding doen bij de gemeente Den Haag.

Online melding

 • U heeft DigiD nodig van beide partners.
 • U doet de complete melding online. Dus u legt definitief de datum vast in de agenda.
 • U moet meteen betalen met iDeal.
 • U moet kopieën van geldige legitimatiebewijzen van de getuigen uploaden.

Formulieren

Kosten

Kosten huwelijk/geregistreerd partnerschap

maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur € 386,00
maandag t/m vrijdag na 18.00 uur € 696,00
zaterdag tot 18.00 uur € 696,00
zaterdag na 18.00 uur                    € 1385,00
zondag of op een algemeen erkende feestdag € 1385,00
   
Beperkte ceremonie (maandag van 9.00 - 9.30 uur) € 177,00
Gratis ceremonie (alléén op maandag om 08.30 uur en 8.45 uur)                                                                                                         -
    
Voltrekking in aangewezen locatie € 179,00 toeslag
Tarief voor eigen trouwambtenaar, aangedragen door eigen partners € 97,00
Getuigen door een ambtenaar van de gemeente geldt per getuige € 40,00
   
Trouwboekje € 36,00

Kosten wijziging/annulering (reeds betaalde leges ontvangt het bruidspaar terug, verminderd met onderstaande kosten)

Annulering tot één maand voor de huwelijks- of partnerschapsdatum € 45,00
Annulering binnen één maand voor de huwelijks- of partnerschapsdatum € 67,50
Annulering na gesprek of huisbezoek door BABS € 157,50
Tarief annulering van een gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap € 22,50
Tarief wijziging van de reservering of een mutatie van de getuigen € 22,50