Afspraak maken

Online aanvraag

Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag online is klaargezet door de organisatie die de VOG van u verlangt. Vraag uw organisatie of dit het geval is.

Aanvraag op afspraak bij de gemeente

Wilt u de VOG aanvragen bij de gemeente, maak dan een afspraak.

LET OP: Voor het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) dient u het ingevulde aanvraagformulier mee te nemen bij de afspraak in het gemeentehuis. Dit aanvraagformulier verstrekt de instelling of organisatie welke een VOG van u verlangt. Zonder dit ingevulde formulier kunnen wij u helaas niet verder helpen.

Meenemen

Een verklaring omtrent het gedrag moet u persoonlijk komen aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Hierbij moet u het volgende meebrengen:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier waarvan een gedeelte door uzelf is ingevuld en een gedeelte door de werkgever, instelling of organisatie die de verklaring van u vraagt.

U kunt de aanvraag door iemand anders laten indienen als u deze persoon schriftelijk machtigt en die persoon een geldig legitimatiebewijs toont.

De kosten moeten bij de aanvraag worden betaald.

Wij zouden u willen verzoeken de kosten per pin te betalen.

LET OP: Voor het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) dient u het ingevulde aanvraagformulier mee te nemen bij de afpsraak in het gemeentehuis. Dit aanvraagformulier verstrekt de instelling of organisatie welke een VOG van u verlangt. Zonder dit ingevulde formulier kunnen wij u helaas niet verder helpen.

Kosten

  • € 41,35