Afspraak maken

Digitaal aanvragen

Gaat u de VOG digitaal aanvragen? In dat geval zet uw werkgever de eerste stap: hij/zij zet de VOG aanvraag online voor u klaar. U krijgt vervolgens een e-mail van screeningsautoriteit Justis met daarin een aanvraagcode. Met deze code kunt u online inloggen, uw aanvraaggegevens controleren en de aanvraag betalen. Om uw aanvraag succesvol af te ronden heeft u DigiD, iDEAL en een geldig e-mailadres nodig. De kosten voor een digitale VOG aanvraag via Justis bedragen € 33,85.

Aanvraag op afspraak bij de gemeente

Geeft uw werkgever of u de voorkeur aan een schriftelijke aanvraag? Dan moet de aanvraag op papier worden ingediend bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Het aanvraagformulier dat u hiervoor nodig heeft krijgt u van de organisatie die de VOG van u vraagt. De kosten voor een schriftelijke aanvraag via de gemeente bedragen € 41,35.

Gratis VOG

De gemeente Boekel brengt geen kosten in rekening voor het aanvragen van een VOG verklaring door vrijwilligers die vrijwilligerswerk verrichten voor de in de gemeente Boekel gevestigde verenigingen en stichtingen (zie ook www.gratisvog.nl).

Meenemen

Een verklaring omtrent het gedrag moet u persoonlijk komen aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Hierbij moet u het volgende meebrengen:

  • een geldig legitimatiebewijs.
  • een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier waarvan een gedeelte door uzelf is ingevuld en een gedeelte door de werkgever, instelling of organisatie die de verklaring van u vraagt.

U kunt de aanvraag door iemand anders laten indienen als u deze persoon schriftelijk machtigt en die persoon een geldig legitimatiebewijs toont.

De kosten moeten bij de aanvraag worden betaald. Wij zouden u willen verzoeken de kosten per pin te betalen.

LET OP: Voor het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) dient u het ingevulde aanvraagformulier mee te nemen bij de afspraak in het gemeentehuis. Dit aanvraagformulier verstrekt de instelling of organisatie welke een VOG van u verlangt. Zonder dit ingevulde formulier kunnen wij u helaas niet verder helpen.

Kosten

  • Online via Justis: € 33,85
  • Op afspraak bij de gemeente: € 41,35