Twee maanden geen nieuwe aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen

Tot en met 18 mei verstuurt BSOB geen nieuwe aanslagbiljetten. BSOB verstuurt in deze periode ook geen aanmaningen en dwangbevelen.

Uitstel van betaling tot 31 mei 2020

Alle bedragen die nu nog open staan hoeven pas 31 mei 2020 betaald te zijn. Dat geldt al voor het aanslagbiljet dat u in februari ontvangen heeft. Maar het geldt ook voor aanslagbiljetten, aanmaningen of dwangbevelen die u eerder al ontvangen heeft. Wilt u weten welk bedrag u nog moet betalen? Log dan in op de digitale balie op www.bs-ob.nl.

Verruimde betalingsregeling

Kunt u het bedrag dat u nog moet betalen niet voor 31 mei 2020 betalen? En heeft u geen automatische incasso? Neem dan contact met BSOB op voor een betalingsregeling. Bel naar 088-5510000 of vul het contactformulier in op www.bs-ob.nl.

Automatische incasso loopt gewoon door

Heeft u een automatische incasso? Dan schrijft BSOB het bedrag af in het aantal termijnen dat op uw aanslagbiljet staat. De automatische incasso loopt de komende maanden wel gewoon door.


Vragen over financiële maatregelen voor ondernemers? Kijk op deze pagina voor meer informatie.