Wat verandert er met de invoering van de Omgevingswet?

Met de invoering van de Omgevingswet verandert er veel voor de overheid. Zo moet gemeente Boekel een eigen omgevingsvisie en omgevingsplan maken, waarmee de oude structuurvisie en bestemmingsplannen vervangen worden. Dit filmpje (Deze link gaat naar een externe website) geeft meer informatie over de Omgevingswet.

Ook voor burger en bedrijf wijzigen er diverse zaken:

  1. Eén loket voor inwoners en bedrijven: Het Omgevingsloket Online wordt vervangen door het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het DSO. Hier kunnen initiatiefnemers, zoals aannemers, ondernemers, overheden en omwonenden zien wat wel en niet mag in voor hun initiatief. Hier vindt u het omgevingsplan (vroeger: bestemmingsplan) en kunt u bijvoorbeeld een vergunning aanvragen.
  2. Een omgevingsvergunning wordt gesplitst (de ‘knip’ genoemd) in een omgevingsplanactiviteit en een bouwtechnische activiteit (hiervoor kan sprake zijn van een meldings- of vergunningsplicht). Een omgevingsvergunning wordt niet meer van rechtswege verleend, wanneer de termijn verstreken is.
  3. Wanneer de gemeente of u als burger en/of bedrijf een ontwikkeling mogelijk wil maken, dient de omgeving hiervan op de hoogte gesteld te worden door middel van ‘participatie’. In gemeente Boekel hanteren wij spelregels hoe deze participatie vormgegeven dient te worden in een omgevingsdialoog bij initiatieven.